Kliko's restafval voortaan voor plastic

23-11-2018 Wonen Redactie


SCHIEDAM - B&W van Schiedam willen een grote stap zetten in de gescheiden afvalinzameling door het apart wegdoen van plastic verpakkingsafval, metaal en drankenkartons te vergemakkelijken. En tegelijkertijd het verwijderen van restafval iets bewerkelijker te maken. Dit moet leiden tot een forse verhoging van het apart ingezamelde plastic en metaal.

Volgens de plannen van het college zal bij Schiedamse woningen waar het afval met kliko’s wordt ingezameld, de kliko voor restafval vervangen worden door een kliko voor plastic verpakkingsafval, metaal en drankenkartons (PMD). Voor het restafval gaan de bewoners van deze woningen gebruikmaken van een ondergrondse container. De invoering van de zogenaamde PMD-kliko’s vindt naar verwachting medio 2019 plaats.

De switch met de kliko's is een stap in een proces dat al in 2016 werd ingezet. De gemeente en Irado gingen toen met Schiedammers in gesprek over het verminderen van restafval door betere afvalscheiding. De invoering van de PMD-kliko is een direct gevolg van deze gesprekken.

In 2017 en 2018 is in de Feministenbuurt en op het Heijermansplein/Faassenplein een proef uitgevoerd met PMD-kliko’s. Tijdens de proef werd zo’n 43 kilo PMD opgehaald per huishouden per jaar, tegenover gemiddeld dertien kilo in heel Schiedam. De PMD-kliko’s zullen een keer per drie weken worden geleegd door Irado. Nu wordt het (rest)afval nog iedere twee weken opgehaald.

Bewoners van woningen met kliko’s - in het algemeen dus eengezinswoning met tuin - zullen van hun restafval af moeten komen door een gang naar ondergrondse containers. De verwachting is dat de hoeveelheid restafval van die huishoudens aanmerkelijk zal verminderen.  Burgemeester & wethouders stellen daarom voor om de maximale loopafstand naar een ondergrondse restafvalcontainer voor deze woningen op tweehonderd meter te bepalen. Voor containers voor de inzameling van PMD-afval kenden niet zo'n bepaling voor maximale afstand. Om de tweehonderd meter te halen zullen daarom extra ondergrondse restafvalcontainers worden gerealiseerd. Dit gebeurt in overleg met bewoners.

Bij de woningen zonder kliko’s wordt afvalscheiding gestimuleerd door de ondergrondse containers voor restafval, papier en PMD zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Voor deze woningen stelt het college voor om de maximale loopafstand naar de ondergrondse containers voor restafval, papier en PMD op honderdvijftig meter te bepalen.

De gemeenteraad neemt in december een besluit over de maximale loopafstanden.

PS. Nagekomen  informatie: de raad beslist over de maximale loopafstanden naar afvalcontainers; het college gaat over de procedure, zoals het besluit om de kliko's aan huis te gebruiken voor plastic.


Gerelateerd