Lamers: bedreiging hulpverleners onacceptabel

09-02-2019 Wonen Redactie


SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers kan er niet over uit dat ook afgelopen jaarwisseling in Schiedam hulpverleners 'die zich inzetten voor ons aller veiligheid', daarin gehinderd of bedreigd worden. “Niet te tolereren”, zo stelt hij. Ook het aanbrengen van vernielingen aan straatmeubilair en speelplaatsen door brandstichting vindt hij 'onacceptabel'.

De schade aan gemeentelijk eigendommen kwam uit op 60.734 euro, fors meer dan voorgaande jaren.

De ergste verstoringen van de openbare orde vonden plaats in Nieuwland, aldus de burgemeester in zijn overzicht aan de raad. “De Parkweg moest meerdere malen bezocht worden vanwege provocatie van hulpverleners , kleine brandjes en vernielingen. Jongeren gooiden hier ook vuurwerk naar winkels, mensen en hulpverleners van brandweer en politie.” Zeven mensen werden hier aangehouden.

De intensieve voorbereiding op de jaarwisseling en de diverse preventieve maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen, concludeert Lamers. Oud en nieuw verliep 'relatief rustig', zonder grote incidenten verlopen.

Dat ging niet vanzelf. “Het is gewoon hard werken om de stad in deze periode veilig te houden”, aldus Lamers. “ Er is zeer nauw samengewerkt met de brandweer, politie, Irado en andere betrokkenen, zowel in de voorbereiding als tijdens de jaarwisseling. Zo heeft Irado samen Toezicht en Handhaving in de dagen voor de jaarwisseling op uitgebreide schaal rommel van straat verwijderd en was er tijdens de jaarwisseling een multidisciplinair team, bestaande uit een combinatie van politie, brandweer en een crisismanager van de gemeente actief.”

Net als voorgaande jaren maakten de autoriteiten gebruikt van de inzet van ongeveer vijftig Schiedammers die als 'ogen en oren' in de wijk fungeerden. “Mede dankzij hun bijdrage is er veel overlastgevend materiaal van straat verwijderd voordat dit tot problemen kon leiden.”

Ook al waren er geen grote incidenten, de brandweer, politie, Irado en de gemeente hadden wel veel werk aan talloze kleine brandjes in de hele stad. “Op een aantal plaatsen leidde het afsteken van zwaar vuurwerk en het stoken van vuurtjes tot beschadiging van straatmeubilair en speeltoestellen.”

Zeven keer werd een proces-verbaal opgemaakt voor het voortijdig afsteken van vuurwerk.

In park Spaland werden ondanks extra camera’s en toezicht twee prullenbakken opgebl azen met zwaar vuurwerk. Ook op het Vriendschapsplein was het relatief onrustig. Hier moest de politie ‘s avonds in actie komen toen een groep jongeren zorgde voor overlas t. “Hierbij werd preventief gefouilleerd en is een hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. Helaas ging op dit plein aan het begin van de nacht toch een speeltoestel in vlammen op. “

De brandweer kreeg dit jaar in totaal 46 meldingen. Twee keer voor een gebouw brand, tien keer stond een container in de fik, vier keer brandden speeltoestellen en dertig keer was er een 'kleine buitenbrand', denk aan vuurtonnen, kerstbomen, pallets en afval. “In de hele veiligheidsregio was het zeer druk. Alle tankautospuiten waren nodig bij woningbranden in Rotterdam en Vlaardingen”, aldus Lamers. Die branden hebben prioriteit, 'maar het gevolg was wel dat er tijdelijk in Schiedam slechts zeer beperkte bluscapaciteit aanwezig was'.

Onder de schades aan gemeentelijke eigendommen viel vooral dat aan speelplekken op. Vooral door brand op kunstgrasvelden was er 25.175 euro schade na 1 januari. Dat bedrag alleen al was groter dan de totale schade van oud op nieuw 2017-2018, toen 22.820 euro schade werd genoteerd aan alle gemeentelijke eigendommen samen. Brandjes in containers zorgden voor ruim negentienduizend euro schade, aan afvalbakken viel na oud en nieuw 14.600 euro te repareren of vervangen.

Om overlast zo veel mogelijk te beperken is de gekende overlastgevers voorafgaand aan de jaarwisseling een burgemeestersbrief overhandigd. In deze brief werd duidelijk gemaakt dat het verstoren van de openbare orde of het plegen van vernielingen niet wordt getolereerd en dat eventuele schade zoveel mogelijk op de daders zal worden verhaa ld. In totaal ontvingen veertien mensen zo'n brief.

Net als afgelopen jaar waren er 33 gebieden in Schiedam aangewezen als vuurwerkvrije zone tijdens de jaarwisseling. “Hiermee hebben we de grens van het maximaal aantal aan te wijzen vuurwerkvrije zones bereikt”, aldus Lamers.

Concluderend stelt de burgemeester dat de jaarwisseling over het algemeen zonder grote incidenten is verlopen, maar dat het onacceptabel blijft dat er vuurwerk wordt gegooid naar burgers, brandweer, politie en andere hulpverleners. “Hoewel de trend zich lijkt door te zetten dat er steeds minder knalvuurwerk en meer siervuurwerk wordt afgestoken, blijft het zware knalvuurwerk ons wel zorgen baren. Ik volg dan ook met grote belangstelling de aangekondigde landelijke fundamentele discussie over een verbod op de verkoop van consumentenvuurwerk. ”

Zie ook dit artikel van 5 januari.Gerelateerd