Landelijk protocol in strijd tegen woekerplant

27-10-2018 Wonen Redactie


SCHIEDAM – Er komt een landelijk protocol voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Dat moet voorkomen dat deze invasieve exoot zich dusdanig verspreidt dat de bestrijding ervan vele miljoenen gaat kosten. Het protocol wordt gezien als een 'aanvalsplan', te gebruiken door alle gemeenten en terreineigenaren.

Initiatiefnemers zijn de stichting Probos en twee bedrijven in het groenbeheer. Zij stellen dat zo'n beetje alle Nederlandse gemeenten last hebben van het woekeronkruid. De bestrijding van de duizendknoop kost volgens hen nu al duizenden tot wel tienduizenden euro's per gemeente. Die kosten kunnen hard oplopen als er niets gebeurt, zo stellen zijn.

De Japanse duizendknoop verspreidt zich de laatste jaren razendsnel over Nederland. In Schiedam maakte Bernard Boode verschillende keren gewag van het woekeren van de plant, onder meer rond het voormalige Sportfondsenbad. Boode zet zich in om te komen tot een definitieve oplossing voor het tot bouwval vergane zwembad. De planten groeien er snel en hun wortels laten zich niet door steen of beton tegenhouden. Boode verwelkomt een gerichte bestrijding van de plant, maar vreest dat deze ook met een landelijk protocol in Schiedam niet van de grond zal komen. "Niemand in de stad heeft er interesse voor." Zie hier voor het artikel waarmee Boode in 2016 zijn zorgen over de duizendknoop aankaartte.

In het protocol dat Probos, samen met de bedrijven Aequator Groen&Ruimte en Geofoxx ontwikkelt, komen aanwijzingen te staan hoe om te gaan met het onkruid. Denk aan hoe een bouwgrond vrij te maken van de duizendknoop, of een regime voor het maaien van terreinen waar de plant voorkomt. Mensen die de plant in hun tuin aantreffen doen er goed aan deze te lijf te gaan met een uitgekiend beleid van maaien, afdekken en met bestrijdingsmiddelen bewerken. En af te voeren planten mogen niet in de gft-bak maar het best bij het restafval dat wordt verbrand.

Het protocol moet landelijk gaan functioneren en midden volgend jaar klaar zijn. De bedoeling is dat gemeenten en terreineigenaren zich aan dat protocol gaan houden. Het project wordt betaald door de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht en enkele gemeentes en waterschappen.

Onlangs waarschuwde de Nederlandse vereniging van projectontwikkelaars (Neprom) voor de duizendknoop. Die vormt volgens hen nu al zo'n belemmering voor de bouw dat deze bestreden zou moeten worden. En niet in tuincentra verkocht, zoals nu nog het geval schijnt. “Juist in een periode waarin de druk op de woningmarkt hoog is en publieke en private partijen een gezamenlijk en groot belang hebben bij het realiseren van voldoende betaalbare woningen, is het probleem urgent. De plant belemmert op steeds meer locaties het voortvarend bouw- en woonrijp maken van de grond en de realisatie van vastgoed", schrijft de Neprom in een brief aan de minister.
Gerelateerd