Metrostation Nieuwland rond bouwvak klaar

29-05-2018 Wonen Redactie

Aannemer Kroeze is druk doende de buitenruimte rond het station in te richten - maar natuurlijk even niet op het heetst van de dag


SCHIEDAM – De herinrichting van het stationsgebied in Nieuwland is in volle gang, maar het zicht op de voltooiing nadert. Het gemeentebestuur van Schiedam verwacht dat het nieuwe metrostation bij en over de Nieuwe Damlaan rond de bouwvakvakantie opgeleverd kan worden.

In het najaar zullen ook de definitieve hekwerken er staan langs de metrobaan. Tot die tijd blijft het tijdelijke hekwerk aanwezig om de veiligheid rond de Hoekse Lijn te waarborgen. Burgemeester en wethouders van Schiedam melden dat naar aanleiding van de voortgangsrapportage over de ombouw van de Hoekse Lijn van trein naar metro.

Voor dit project is ook een reconstructie van de Parkweg in voorbereiding. Het contract kan over ongeveer tien weken worden aanbesteed. De oplevering is voorzien in de eerste helft van 2019.

Een beheercontract tussen de gemeente Schiedam en de RET moet nog in gang worden gebracht. Het initiatief ligt echter niet bij de gemeente, maar bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Waarschijnlijk in juli kan worden gestart met ‘dynamisch testen’ van de gehele Hoekse Lijn. Daarvoor is het nodig dat de software voor de spoorbeveiliging op tijd in orde is gemaakt.

Voor de ingebruikname van de Hoekse Lijn zijn vergunningen nodig, maar om deze rond te krijgen zijn documenten nodig van de RET en de gemeente Rotterdam. Deze documenten ontbreken echter. De ingenieursbureaus van de RET en de gemeente Rotterdam zijn druk bezig om deze ‘kritische’ documenten over energievoorziening en spoorbeveiliging in orde te maken. Veder tijdverlies met de Hoekse Lijn durft niemand zich te permitteren.

En dan was er nog een probleem met afschuiving van het talud van de Hoekse Lijn in Vlaardingen en Maassluis. Om de metrobaan te verstevigen was extra grond aangebracht langs de taluds, maar in december was deze op twee plekken afgeschoven. Dat was in Maassluis ten oosten van de Boonervliet en ter hoogte van Vlaardingen-West tussen de Energieweg en de Van Beethovenlaan. De situatie is inmiddels hersteld en de baanstabiliteit is gegarandeerd.

Nu moet nog de stabiliteit van de kabelkoker worden verbeterd. Op het traject tussen Vlaardingen en Maassluis moet de hellingshoek van het talud worden verflauwd, maar om dat mogelijk te maken moeten nog gronden langs het traject worden verworven. Deze werkzaamheden hebben echter geen invloed op de datum van exploitatie van de Hoekse Lijn.

Bekijk de foto'sGerelateerd