Nat oost niet van vandaag of gisteren

17-02-2019 Wonen Han van der Horst

COLUMN - Er is geen sprake van dat het Singelkwartier zal worden afgebroken omdat anders de wateroverlast niet tegen te houden is. Dat heeft het college van B&W bekendgemaakt. Een buiten-Schiedamse denktank had zulke drastische maatregelen aanbevolen.

Als ik nu geen behoorlijk moedertaalonderwijs had gehad op de Sint-Jozefschool, dan zou ik nu misschien schrijven: “De bewoners van oost kunnen opgelucht adem halen.” Dat doe ik niet, want het is een teveel gehoorde verbastering van 'een zucht van verlichting slaken'.

Niet alleen de bewoners van oost kunnen een zucht van verlichting slaken, maar iedereen met hart voor de stad, want de Villastraat, de Oostsingel en de Oosterstraat zijn prachtig met hun negentiende huisjes, die door de eigenaren met een sterk wisselend gevoel voor het historische karakter zijn gerestaureerd. Misschien is het juist aan die kopers te danken dat deze straten nog pronkstukjes van Schiedam zijn, want tot in de jaren zestig en zeventig waren er nog veel meer voorbeelden van oudbouw aan en langs de Singel, zoals het Laurens Costerhof of het Land van Ris. Die zijn niet hersteld maar genadeloos afgebroken.

En nu leek wat over is, toch nog bedreigd.

Vanwege de wateroverlast.

Die is niet van vandaag of gisteren. Ik word oud mensen. Het is al weer meer dan veertig jaar geleden dat ik redacteur was van het Schiedams Nieuwsblad, dat elke woensdag huis-aan-huis in Schiedam werd bezorgd. Toen al schreef ik berichten over problemen met het water in oost. Ook toen kwam het voor dat de Oostsingel blank stond. “Hij heet niet voor niets Oostsingel”, legde een ambtenaar mij desgevraagd uit. “Als het water hoog staat, kun je dat zien. Dan wordt de Oostsingel een soort boezem.” Een boezem is een opslagplaats voor overtollig water. Niet gezellig als daar je stulpje staat.

Maar het is ook geen reden om de boel dan maar af te breken, zodat het polderland waarop de straten zijn gebouwd, kan worden opgehoogd. B&W stellen noodmaatregelen voor om de grootste ellende weg te nemen. Daarmee is de zaak voorlopig gered, maar uiteindelijk zullen er toch structurele maatregelen genomen moeten worden voor het Singelkwartier. De rest van oost heeft dat probleem niet omdat daar wel een echt boezemwater bestaat, de fraaie Buys Ballotsingel die zich voortzet in de Swammerdamsingel en de grote vijver bij de Marconistraat. Die zijn niet zozeer voor het mooi gegraven – dat was ook een motief – maar juist ook om als boezemwater te dienen bij hevige regen. Dat geldt trouwens voor de meeste singels in Schiedam.

Het zou mij niet verbazen als een structurele aanpak van de wateroverlast niet tot oost beperkt kan blijven, maar de hele stad moet bestrijken van de Woudhoek tot en met de Gorzen.

Maar ik ben geen ingenieur. Weet ik veel eigenlijk.Gerelateerd