Nieuwland is Krachtwijk af, maar is krachtiger geworden

12-01-2018 Wonen Kor Kegel


SCHIEDAM – Met ingang van deze maand is Nieuwland geen Krachtwijk meer.

Tien jaar geleden werd Nieuwland door minister Ella Vogelaar aangezwen als een van de veertig Krachtwijken in Nederland. Er zou tien jaar lang extra geïnvesteerd worden in sociale, fysieke en economische problemen. Die tijd zit er nu op. Conclusie: Nieuwland is er nog lang niet, de armoede is zelfs iets toegenomen, maar gestaag gaat de wijk vooruit en dankzij de samenwerking tussen de gemeente, Woonplus en de bewoners is de wijk zelfs gezelliger geworden.

“De combinatie van stedelijke vernieuwing, woningverbetering en sociale activering, geïnitieerd door de gemeente en de woningcorporatie, maar gedragen door de bewoners zelf, heeft succes gehad”, concluderen wethouder Mario Stam en Woonplus-directeur Bob Venhuizen bij de afronding van het Wijk Programma Nieuwland.

Als slechts naar de statische cijfers wordt gekeken, gaat het met Nieuwland niet zo goed als indertijd beoogd. Alle inspanningen ten spijt hebben de Kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis het herstel van Nieuwland tegengewerkt. De plannen voor sloop en nieuwbouw konden slechts met veel vertraging worden uitgevoerd.

Sociaal was de aanpak wel een groot succes: Nieuwlanders hebben elkaar gevonden en zijn samen bewegingen en groepjes gestart die mensen verder helpen. Problematiek achter de voordeur, gezondheid en bewegen, leren en ontmoeten, worden bevlogen opgepakt door een coalitie van bewoners, vrijwilligers, de gemeente en Woonplus. Nieuwland scoort dan ook gunstig waar het gaat om sociale cohesie tussen autochtonen en inwoners met een migratieachtergrond.

In de fysieke sfeer is zeer veel vooruitgang geboekt: veel plekken in de openbare ruimte zijn de afgelopen tien jaar opgeknapt, zowel het groen als de straten. Het winkelgebied Mgr. Nolenslaan is een goed voorbeeld. Ondanks de crises heeft de winkelstraat uitzonderlijk goed gepresteerd.

De meeste Nieuwlanders wonen met veel plezier in de wijk. Vijftig procent wil in de eigen wijk blijven. Veruit de meeste mensen die verhuizen, doen dat binnen de wijk. De nieuwbouw is bij de Nieuwlanders zeer in trek.

Nieuwland is een wijk als een kraamkamer: sociaal-economisch zwakkere groepen komen uit de oude wijken van Schiedam en uit Rotterdam. Bij de Nieuwlanders die wooncarrière kunnen maken, genieten Woudhoek en Sveaparken de voorkeur. Nieuwland dient met de bestaande woningvoorraad als broedplek voor sociale stijging. Dat blijft in de toekomst de hoofdopgave. “Verslappende aandacht zal het gevaar op achteruitgang vergroten.”

“Nieuwland is gezelliger geworden. In Nieuwland wonen en leven mensen met en naast elkaar die uit landen komen waartussen al decennia- en soms eeuwenlang animositeit heerst. Meestal vredig, veilig en gemoedelijk.”

Mario Stam en Bob Venhuizen stellen dat de aanpak van Krachtwijk Nieuwland over de hele linie een succes is geweest, ondanks de zorgpunten. “Als we niet met ons allen – inwoners, het maatschappelijk middenveld, scholen, de rijksoverheid, Woonplus én gemeente – de schouders eronder hadden gezet, was de wijk vanaf 2007 hoogstwaarschijnlijk snel achteruitgegaan. Juist de gezamenlijke aanpak en toewijding hebben de sociale cohesie vergroot en de Nieuwlanders de trots op hun wijk teruggegeven.”

Nieuwland is de meest gemêleerde wijk van Schiedam met op dit moment 148 verschillende nationaliteiten en etniciteiten. Tien jaar terug waren dat er nog 136. Het komt erop neer dat 75 procent van alle erkende landen op de wereld in Nieuwland vertegenwoordigd is. Het aandeel Nederlands-Turkse wijkbewoners neemt iets af. Veel Nieuwlanders met Turkse roots lijken te remigreren. Per saldo verhuizen er ongeveer net zo veel Nieuwlanders naar het buitenland, als vanuit het buitenland naar Nieuwland. De grootste toegenomen etnische groep is ‘niet-westers overig’.

Bedrijven Alle bedrijven »Vacatures Alle vacatures »
Altijd Up-to-date