On-Schiedams gebied gaat belangrijjke fase in

07-01-2020 Wonen Redactie

Maquette van Schieveste, vandaag gepresenteerd


SCHIEDAM – Een on-Schiedams project gaat de komende weken een belangrijke fase in. De gemeenteraad moet het college binnenkort opdracht geven om het bestemmingsplan en de grondexploitatie op te stellen voor Schieveste. De plannen werden vanavond aan de raad toegelicht.

On-Schiedams, omdat het voor de stad een uniek project zal worden, dat met name de doelgroep van studenten en niet-afgestudeerden moet gaan bedienen. Jonge mensen, ‘de dynamische stedeling’, die de stad nog maar moeilijk aan zich weet te binden, omdat de woningen die zij zoeken er betrekkelijk weinig zijn. Het moet een groot-stedelijk milieu worden, waar de auto een ondergeschikte rol speelt, de woningen klein zijn, er veel activiteit is. Een woonwijk waar ruimte is voor een – of meer – wasserettes, omdat de woningen te klein zijn om er een eigen wasmachine op na te houden – en de aanschaf van een eigen apparaat misschien ook niet zo past in de leefwijze van de bewoners.

On-Schiedams wordt Schievest ook vanwege zijn schaal. Driehonderdduizend vierkante meter bruto vloeroppervlak gaat er gebouwd worden tussen de Schie en de volkstuinen van Vreelust, als de bestaande plannen worden uitgevoerd. Dat is een schaal die voor de stad ongekend is, en waarvoor initiatiefnemer van het eerste uur, stedenbouwkundige Gijs van den Boomen zich wel de nodige blaren op de tong heeft moeten praten. Gevraagd naar wat hij - vanaf een jaar of drie geleden voortbordurend op eerste plannen ontwikkeld door de Schiedamse architect Bram van Hengel - als grootste verworvenheid tot nu toe ziet, stelt hij dat dat het feit is dat twee opeenvolgende colleges van B&W hebben ingezien dat dit project een verrijking voor de stad kan zijn. Ervoor hebben gekozen om niet op de Schiedamse manier 'doe maar gewoon' en voorzichtig de ontwikkeling aan te pakken, maar groot te durven denken. Ook buitenstaanders vroegen waar Van den Boomen mee bezig was, 'want je hebt het wel over Schiedam'. 

Als de plannen realiteit worden zoals uitgedacht, gaat ergens in de zomer van volgend jaar de eerste paal voor het eerste deel van het project de grond in, zodat Schieveste dan grofweg een jaar later zijn eerste bewoners kan ontvangen. Dat eerste deel betreft het terrein tussen DCMR en Lentiz. Het gebied is Hoven gedoopt, waar het volgens ontwikkelaar Job Posner ‘best druk is’, met veel activiteit in de plinten, de begane grond van de flats.

Er wordt momenteel gerekend met 2900 woningen, maar dat kunnen er ook 3100 of 2600 worden, aldus Posner in zijn presentatie, ‘daar valt mee te spelen’. Dat zijn er minder dan waarover in het verband Schieveste in het verleden werd gesproken. Volgens Van den Boomen, directeur van stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons is dat een gevolg van de keus voor kwaliteit. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de keus voor een lagere hoogte van de woongebouwen aan de kant van het spoor. Schieveste wordt vooral een langgerekte wijk, van zo’n zevenhonderd meter, met grofweg twee rijen bebouwing en daartussen de Enfilade, een wat meanderend ‘binnenterrein tussen de bebouwing aan twee kanten, tussen snelweg en spoor. Omdat die veel geluid produceren moet de bebouwing dienen als een wand, die geluid en ook vuile lucht tegenhoudt. “Er zal in de woningen altijd een kant zijn waar je niet zo maar een raam open kunt zetten”, aldus Posner. “Dat betekent dat de andere kant, de binnenkant, superinteressant moet zijn.” En dat is de Enfilade, een ‘heel interessant verblijfsgebied’. Als een soort groene vallei ingesloten tussen de hoge wanden, die maken dat het project bestaat uit verschillende schakels die onlosmakelijk van elkaar zijn - als een deel van de geluid- en vuilwerende wand wegvalt, staan ook andere delen van het project op de tocht.

Zo vraagt Schieveste om een samenhangende, groot aangepakte stedenbouwkundige aanpak. De komende tijd wordt spannend.

Op de foto hieronder Van Hengel en Van den Boomen

Bekijk de foto'sGerelateerd