Opnieuw ingerichte Korte Haven zonder in- en uitritten

31-10-2022 Wonen Redactie

Foto: archief


SCHIEDAM - Bij de herinrichting van de Korte Haven komen er geen in- en uitritten om aan te geven dat het noordelijke deel van de haven een verblijfsgebied wordt waar maximaal vijftien kilometer per uur mag worden gereden.

Normaliter wordt een in- of uitrit - bijvoorbeeld die van een woonerf - getypeerd door een constructie van de weg die helt. Dit om de herkenbaarheid van de overgang voor verkeersgebruikers duidelijk te maken; bijkomend voordeel is dat zo'n hellende straattegelconstructie ook de snelheid van het verkeer remt.

B&W van Schiedam besloten het in het geval van de Korte Haven anders aan te pakken. Het college ziet van de gangbare constructie af 'door de leeftijd van de belendende bebouwing en het niet onderheid zijn van de aanwezige panden'. De Dam geldt nu als winkelgebied, er is dus een overgang tussen twee verschillende regimes. Daarom kiest B&W voor het aanwijzen van de kruising Dam, Korte Haven en Oude Sluisstraat als woonerf. 

Aan de kant van de Westvest is ervoor gekozen om de overgang tussen verblijfsgebied en 'dertigkilometergebied' wel uit te voeren met een in- uitritconstructie, maar die dan twintig meter vanaf de daadwerkelijke kruising te leggen.

Hetzelfde gebeurt aan de overkant van de haven, aan de zuidzijde. En op de kruising Korte Haven-Elzensteeg. Daar zal in de toekomst nog gebouwd worden, reden waarom de steeg nu nog niet als woonerf wordt aangemerkt en ingericht, maar als dertigkilometerzone. De Korte Haven blijft aan die kant tweerichtingsverkeer tussen de Westvest en de Elzensteeg en vanaf de steeg tot de Lange Haven komt er eenrichtingsverkeer. Ook al vanwege de aanwezigheid 'van een druk bezochte bakkerij, annex horecagelegenheid', te weten het Vlaamsch Broodhuys.