Pas geeft toegang tot afvalstation Fokkerstraat

29-05-2020 Wonen Redactie

De nieuwe toegangszuil bij het milieustation; foto: Irado


SCHIEDAM - De milieustraat aan de Fokkerstraat wordt alleen toegankelijk met een pas. Irado voert deze verplichting in vanaf 10 juni.

Bewoners met een toegangspas voor de restafvalcontainer in hun buurt, kunnen deze voortaan ook gebruiken bij de milieustraat. Schiedammers die zo'n pas niet hebben, (bijvoorbeeld flatbewoners met een centraal afvalsysteem) krijgen er binnenkort een thuisbezorgd, geschikt voor het afvalstation.

De gang van zaken aan de Fokkerstraat verandert ook. De pas verschaft de brengers van afval/ recyclebare reststoffen toegang tot het station. Zij openen de slagboom met hun pas. Zonder pas is er geen toegang. Wel blijven de assistenten van Irado beschikbaar om uit te leggen in welke container wat moet.

De belangrijkste reden voor het invoeren van de pas is de mogelijkheid daarmee 'vreemden' te weren. Te veel niet-Schiedammers, dus niet-betalers van afvalstoffenheffing weten de weg naar de Fokkerstraat te vinden om van hun overtollige spullen af te komen, zo legt wethouder Jeroen Ooijevaar uit: "Inwoners van Schiedam hebben recht op toegang tot de milieustraat. Helaas maken ook andere partijen, zoals bedrijven en niet-inwoners,  er oneigenlijk gebruik van."

Bedrijven kunnen een betaalde zakelijke milieupas aanvragen om toegang te krijgen tot de milieustraat. Bij het brengen van hun bedrijfsafval wordt hen gevraagd welk soort bedrijfsafval ze komen brengen en verteld welke kosten hiervoor worden berekend.

Een pas aanvragen kan via de website van Irado (I: :www. irado.nl). Op de milieustraat worden geen passen verstrekt, zo meldt Irado alvast.Gerelateerd