Raad: doe meer tegen huurdersuitbuiting

13-11-2018 Wonen Redactie

SCHIEDAM - Een grote meerderheid in de Schiedamse raad wil dat het gemeentebestuur meer doet om uitbuiting van huurders aan te pakken.

Met name mensen uit Midden- en Oost-Europa, waarvoor Schiedam 'een favoriet vestigingsgebied is geworden', aldus Maarten Reuderink van de Ouderenpartij, zijn in Schiedam de dupe van huisjesmelkers. "Middeleeuwse toestanden" doen zich soms voor, aldus Reuderink. "Stevig ingrijpen is belangrijk."

De APV, de algemente plaatselijke verordening, zou de instrumenten moeten bieden om overbewoning en uitbuiting aan te pakken. Met een motie moedigt een groot deel van de raad B&W aan om 'de mogelijkheden binnen de huidige APV optimaal te benutten'. En waar nodig nieuwe instrumenten in de APV op te nemen om bedrijven en personen die ondermijnend te werk gaan bestuurlijk aan te pakken. "Wij zijn er echt van overtuigd dat bij het college de wens aanwezig is om op te treden", aldus Reuderink. "Alles lijkt opgetuigd. We willen nu resultaten zien."


Gerelateerd