Raad van State stelt gemeente in gelijk over vuilniszak

09-08-2020 Wonen Redactie

Vuilcontainers in de Ooievaarssteeg


DEN HAAG – Een kleine overwinning van de gemeente Schiedam in de strijd tegen vuil op straat.

De Raad van State geeft de gemeente gelijk in het opleggen van een boete van honderdvijftig euro voor een vuilniszak die op straat is aangetroffen. De zak was door controleurs terug te herleiden naar een bewoonster van de Vijgensteeg.

Deze Schiedamse ging bij de raad in beroep, omdat de gemeente haar bezwaar naast zich neerlegde. De Raad van State stelt in een uitspraak van 29 juli dat de Schiedamse onvoldoende kan bewijzen dat de vuilniszak niet door haar op straat is gezet.

Controleurs van de gemeente pikten de huisvuilzak op 16 maart vorig jaar op, op straat, ter hoogte van de Vijgensteeg nummer 3. In de zak werd een tot de appellante, de vrouw die beroep aantekende, herleidbaar poststuk aangetroffen.

De vrouw betwistte dat de aangetroffen huisvuilzak van haar afkomstig is. Zij stelde dat zij altijd gebruik maakt van de vuilcontainer die op nog geen halve minuut lopen vanaf haar woning staat en dat zij geen reden heeft om haar huisvuil in de Vijgensteeg neer te zetten. “Zij wijst er verder op dat zij in een schuldsaneringstraject zit en moet rondkomen van een bijstandsuitkering, waardoor zij niet het risico zou willen lopen om € 150,00 te moeten betalen van haar weinige boodschappengeld.”

De Raad van State stelt dat de regel geldt dat ervan mag worden uitgegaan dat de persoon tot wie de aangetroffen afvalstoffen kunnen worden herleid, ook de overtreder is, tenzij de betrokkene het tegendeel aannemelijk maakt.

“Met haar enkele stelling dat zij geen reden heeft om haar huisvuil in de Vijgensteeg neer te zetten, heeft zij dat niet aannemelijk gemaakt”, aldus de staatsraad. Verder blijkt de bewoonster van de Vijgensteeg regelmatig gebruik te maken van de container in de Ooievaarssteeg. “De loopafstand tussen de woning van de appellante en deze container is ongeveer tachtig meter. (..) De Vijgensteeg 3 bevindt zich halverwege de looproute tussen haar woning en deze container. Gelet daarop is het op zich niet onaannemelijk dat de appellante daar, onderweg naar of van de container, een huisvuilzak zou laten staan”, aldus de raad in zijn uitspraak.

“De niet met bewijsstukken onderbouwde stelling van de appellante dat zij in een schuldsaneringstraject zit en moet rondkomen van een bijstandsuitkering, maakt niet aannemelijk dat zij niet degene is geweest die de huisvuilzak verkeerd heeft aangeboden. Haar stelling dat zij niet het risico zou willen lopen om € 150,00 te moeten betalen, is onvoldoende objectief om op grond daarvan aannemelijk te achten dat zij niet de overtreder is.”

Daarmee verklaard de staatsraad het beroep ongegrond. “Aangezien appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij niet degene is geweest die de huisvuilzak verkeerd heeft aangeboden, heeft het college haar terecht als overtreder aangemerkt.”Gerelateerd