Raadsfracties pal achter bewoners tegen slopende gemeente

03-03-2021 Wonen Redactie

Hart van Nederland maakt opnames rond de Martinusschool; aan het woord komen Wil Binkhorst, die in de buurt van de school woont, en Sjef Henderickx, die in de school zijn atelier heeft.


SCHIEDAM - Gistermiddag om vier uur is in een persconferente door wethouder Fahid Minhas bekendgemaakt dat de Martinusschool toch gesloopt gaat worden. Om iets voor zes uur verstuurde de gemeente vervolgens een persbericht over de sloop en nieuwbouw op die plek. Om een uur of acht werden de brieven hierover aan de gemeenteraad (brief van 2 maart) en aan de Historische Vereniging Schiedam (gedateerd 1 maart) door de gemeente online gezet. Het heeft iets weg van haastige spoed, kun je zeggen.

Gemeenteraadslid Maarten Reuderink van Ouderenpartij Schiedam in een reactie op de bekendgemaakte sloop- en bouwplannen ziet het als volgt: "De gemeente Schiedam heeft dit zo snel mogelijk erdoorheen gejaagd om verdere lastige vragen over de procedures en de projectontwikkelaars te voorkomen. Het past bij een wethouder, wiens erfenis vooral bestaat uit op tijd wegwezen voor de problemen duidelijk worden."

In de brief waarmee het collge van B&W de raad informeert lezen wij onder meer: "Het is ons allerminst onopgemerkt gebleven dat de herontwikkeling van de lepenlaan 45 flink wat teweeg heeft gebracht in Tuindorp. Op verschillende manieren, onder meer in gesprekken met de bewonersvereniging, hebben we kennisgenomen van zorgen en wensen als het gaat om de toekomst van het gebouw waarin de Sint Martinusschool in het verleden was gevestigd. De grote betrokkenheid die we, vanuit de wijk en uw raad, hebben ervaren, stellen we zeer op prijs. We denken dat het geselecteerde plan op meerdere punten recht doet aan de geuite zorgen en wensen. Het voorziet namelijk in de behoefte aan ruimte voor groen en spelen, alsook in woningen die geschikt zijn voor senioren."

De bewoners hielden afgelopen maanden een petitie om sloop tegen te gaan. Opwinding was er de laatste maanden ook omdat de kunstenaars hun ongenoegen uitten over het mogelijk kwijtraken van hun in het voormalige schoolgebouw gevestigde atelier. Zo werd een van de in het schoolgebouw gevestigde kunstenaars, Sjef Henderickx, door SBS 6 programma Hart van Nederland aan het woord gelaten op televisie.

Hij gaf aan zeer teleurgesteld te zijn in de gemeente, waarin hij nog niet lang geleden van de burgemeester een koninklijke onderscheiding kreeg en waarin hij recentelijk nog het beeld vervaardigde voor 75 jaar vrijheid. Over de kunstenaars meldt het college in de brief aan de raad: "Vanuit de afdelingen Vastgoed en Cultuur wordt gesproken met de kunstenaars die sinds 2008 ateliers hebben in de voormalige Sint Martinusschool. Recentelijk hebben we formeel de vaststellingsovereenkomst die indertijd met hen is aangegaan opgezegd. Hiermee is het einde van de tijdelijkheid waarmee ze gebruik hebben kunnen maken van de locatie in zicht. Ter overbrugging is hun een tijdelijke gebruikersovereenkomst aangeboden via een leegstandsbeheerder. Deze zal totdat 2d Vastgoed B.V. en De Langen & van den Berg Vastgoed daadwerkelijk met de uitvoering van het plan beginnen verantwoordelijk zijn voor het beheer van de locatie."

De Historische Vereniging Schiedam (HVS) had een verzoek ingediend bij de gemeente om het voormalige schoolgebouw de status te geven van gemeentelijk monument. In de brief aan de HVS wordt geantwoord: "Bij de recente behandeling van de welstandsnota (2019) werd door de raad geen bijzonder welstandsniveau aan de buurt toegekend. (...) Om bovengenoemde redenen besloten wij het verzoek van de HVS om het voormalige schoolgebouw te beschermen als gemeentelijk monument af te wijzen. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep over."

De fracties Ouderenpartij Schiedam, Lokaal Onafhankelijk Schiedam en PvdA stelden eind december schriftelijke vragen aan het college over wat zij noemden 'het procedureel gehannes' ten aanzien van de plannen. Eén van de vragen aan het college luidde: "Kunt u aangeven hoe u op het idee bent gekomen dat u hier zonder dat u de toegezegde wensen- en bedenkingenprocedure uit 2011 heeft gevolgd aan planontwikkeling kunt doen?"

Is deze vraag inmiddels afdoende beantwoord? Maarten Reuderink antwoordt: "Men ontkent glashard dat de Martinusschool onder de wensen- en bedenkingenprocedure valt. Daar hebben we een debat aan gewijd, maar de rest van de raad - behalve de PvdA en LOS en onze fractie - zat erbij en keek ernaar." 

Wethouder Minhas liet weten dat als de wijk en anderen zich ‘constructief’ opstellen de sloop van het schoolgebouw al voor het eind van het jaar kan beginnen, ‘en daarna kunnen we snel aan de slag’. 

Dan kun je de vraag stellen of het te verwachten is dat 'de wijk en anderen' zich constructief zullen opstellen? Naar het verluidt hebben de bewoners al een bezwaarschrift klaar liggen. De vraag is dan uiteraard in hoeverre David hier kans zal hebben tegen Goliath? Maarten Reuderink: "Als OPS zullen wij in ieder geval samen met LOS en de PvdA de bewoners blijven steunen." 

Foto boven het artikel: bewoonster Wil Binkhorst wordt geïnterviewd door Hart van Nederland, uit artikel
https://www.deschiedammeronline.nl/stad/details/tuindorp-vanavond-op-televisie-in-hart-van-nederlandGerelateerd