Restauratiefonds voortaan ook voor energiebesparing

04-03-2021 Wonen Redactie


SCHIEDAM – Subsidies uit het Schiedamse Restauratiefonds zijn voortaan ook in te zetten voor het doorvoeren van energiebesparingsmaatregelen. Dit met name bij gemeentelijke monumenten.

Burgemeester & wethouders besloten hiertoe bij de vaststelling van een – verlengde – regeling met het Nationaal Restauratiefonds (NRF), dat het Schiedamse fonds beheert.

Het subsidiëren van maatregelen om energie te besparen is nieuw ‘en past hij de gemeentelijke ambitie voor verduurzaming’, aldus het college in een bericht aan de gemeenteraad. “Wij zijn enthousiast over deze verbreding van de doelstelling van het fonds, die past bij de landelijke aanpak rond financiering van monumenten door het NRF.” B&W merkt daarbij op dat het Schiedams Restauratiefonds één van de eerste regionale fondsen is die deze subsidiemogelijkheid creëert.Gerelateerd