Rotterdam vraagt Schiedam om studentenwoningen

22-03-2023 Wonen Redactie

Foto: Joel Bez


ROTTERDAM - Rotterdam vraagt Schiedam om studentenwoningen. Dat staat opgenomen in het Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2023-2026, dat donderdag in de Rotterdamse raad aan de orde komt.

Om vraag en aanbod van studentenwoonruimte in evenwicht te brengen, zijn meer kamers en woningen nodig. Aan de Rotterdamse onderwijsinstellingen doen momenteel jaarlijks meer dan honderdduizend jonge mensen kennis en kunde op. Dertigduizend van hen wonen op zichzelf. 

Het Rotterdamse plan noemt acht actiepunten om meer studentenhuisvesting beschikbaar te krijgen, en een daarvan is het benaderen van buurgemeenten, behalve Schiedam bijvoorbeeld ook Capelle aan den IJssel en ook Dordrecht. 

Als punt acht in het rijtje staat ‘regiogemeenten vragen meer studentenhuisvesting te bouwen en (aankomende) studenten wijzen op aanbod in buurgemeenten’. Dat is een klus die voor het begin van het nieuwe studiejaar goed moet kunnen worden opgepakt, aldus het plan.

Het Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2023-2026 is opgesteld door de gemeente Rotterdam, samenn met verschillende onderwijsinstellingen, verhuurders en studentenorganisaties. Het doel is om elk jaar minimaal vierhonderd studentenwoningen te realiseren.

Een actueel ander element in de plannen is ook het beperken van de instroom van buitenlandse studenten, ook al zijn lang niet alle betrokken partijen het daarover eens. Zo’n vijfhonderd studenten uit het buitenland konden afgelopen augustus geen kamer vinden om een studie in Rotterdam te beginnen.

In het afgelopen jaar zijn er in Rotterdam 231 studentenwoningen aan de Westewagenstraat bijgekomen en 87 studentenwoningen aan de Glashaven. Op campus Woudestein ligt het plan om 360 studentenwoningen te realiseren. Ook in het Brainpark worden de komende jaren honderden studentenwoningen gebouwd.

Met jaarlijks vierhonderd extra studentenwoningen kan de toename van studenten uit het buitenland toch nog niet worden opgenomen, zo is de verwachting. Het aantal HBO-studenten in de stad neemt tot 2029 naar verwachting dan wel af, van 43.000 naar 40.000, maar daar staat een toename van het aantal universitaire studenten tegenover: van 30.200 naar 35.500. Het aantal MBO-leerlingen blijft ongeveer gelijk, op 43.000.

Het aantal internationale studenten in Rotterdam, nu een kleine tienduizend, zal volgens de plannenmakers tot 2029 nog met zo’n dertig procent groeien.

Grofweg is de geplande bouw van studentenkamers bijna groot genoeg om het huidige tekort aan huizen en kamers te dichten. Maar door een groei van alles bij elkaar zo’n zesduizend studenten - en dan zijn de MBO-ers nog niet eens meegeteld - blijft de situatie nijpend. Vandaar dat de hoop mede op Schiedam is gericht.Gerelateerd