Schiedam groter dan ooit deze eeuw

20-09-2019 Wonen Redactie

Nieuwe woningen werden opgeleverd in De Nieuwe Wetenschappers


SCHIEDAM – Het aantal Schiedammers was deze eeuw nog nooit zo groot als nu. Schiedam telde op 31 juli 78.269 inwoners, zo stelt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Dat waren er 145 meer dan op 1 juli. Een maand met een dergelijke bevolkingsgroei kwam de afgelopen jaren in Schiedam niet voor. Het uitdijen van Schiedam met honderd mensen of meer is sowieso in Schiedam een zeldzaamheid en kwam in juli vorig jaar voor het laatst voor, met een groei van 104 mensen. In oktober 2014 dikte Schiedam met 180 mensen aan.

Dergelijke pieken hebben vooral te maken met het gereedkomen van nieuwbouwprojecten. Ook augustus 2016 was een flinke groeimaand; mogelijk hebben deze pieken vandoen met de bouwvakvakantie, aanleiding om bouwprojecten op te leveren. De afgelopen maanden werden er huizen opgeleverd in de projecten Park Entree aan de Parkweg, in De Nieuwe Wetenschappers in oost en in Park Harga.

Een andere factor die zorgde voor de groei van Schiedam is het aantal van 82 baby’s dat ter wereld kwam. Dat aantal was de afgelopen jaren alleen in augustus 2018 en augustus 2017 hoger. Met 65 was het aantal overleden Schiedammers gemiddeld.

De bevolking van de stad nam dus vooral toe door nieuwe Schiedammers. In totaal 640 mensen vestigden zich in de stad. Daar tegenover – of liever, voor hen uit – gingen 512 mensen de stad uit.

155 Nieuwe Schiedammers kwamen van ver en zijn te typeren als immigranten; 485 mensen kwamen van elders uit Nederland. Vooral dit laatste aantal is hoog en een record voor de afgelopen vijftien jaar. Het aantal immigranten is relatief hoog (tien jaar geleden waren honderd immigranten per maand uitzonderlijk) maar niet hoger dan in de meeste van afgelopen twaalf maanden.

Van de 512 vertrekkers emigreerden er 114, relatief veel. 398 Mensen vertrekken dus naar een nieuwe woonplaats in Nederland.

De bevolking van Schiedam was lang ruim 75.000 mensen groot. Tussen najaar 2002 en zomer 2011 was dat het geval, met een enkele dip onder de 75.000. Sindsdien groeit het aantal Schiedammers weer, tot voor het eerst 77.000 in oktober 2014 en 78.000 in januari dit jaar.


Gerelateerd