Schiedammers meten geluid in opdracht RIVM

01-12-2018 Wonen Redactie

SCHIEDAM - Schiedammers gaan meehelpen de geluidniveaus in de stad te meten, in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM noemt hen  'burgerwetenschappers'.

Het RIVM bouwt de voor het proefproject benodigde sensorapparatuur. Dat moet eenvoudig te bedienen zijn en moet zowel hoog- als laagfrequent geluid kunnen registreren, zo meldt het RIVM op zijn website. In Schiedam werken inwoners, de gemeente, de DCMR, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en RIVM samen.

Vier Schiedammers meten momenteel al geluid in hun omgeving, met de sensoren in ontwikkeling. "Binnenkort worden er nog negen sensorsystemen bij bewoners geplaatst."  De proef betekent voor het RIVM de gelegenheid geluidssensoren te testen. In de toekomst wil het instituut bewoners en gemeenten ondersteunen bij dit soort metingen.

De meetresultaten zijn voor iedereen beschikbaar via het RIVM-dataportaal Samen Meten. In het meetprojecten worden de gegevens dan ook samen met de deelnemers geanalyseerd. De gemeente Schiedam heeft aangegeven de informatie te willen gaan gebruiken voor de afweging van maatregelen, aldus het RIVM. "De betrokkenheid van burgers biedt kansen voor een breed gedragen aanpak. Doordat sensoren hoog- en laagfrequent geluid van elkaar onderscheiden, kan de gemeente gerichte maatregelen nemen."

Het instituut koos Schiedam vanwege de bedrijvigheid, die met rond Vijfsluizen veel geluid oplevert. De generatoren van zeeschepen veroorzaken een continue bromtoon, waardoor omwonenden overlast ondervinden van laagfrequent geluid, aldus het RIVM. "Ook de nabije snelwegen A4 en A20 en de gemeentelijke hoofdwegen zorgen voor een grote geluidsbelasting."Gerelateerd