Sobo mag niet verdwijnen

03-11-2018 Wonen Ingezonden


SCHIEDAM - Tjalling de Boer (voormalig secretaris van Sobo) en Ton de Jong (voormalig Sobo-penningmeester) richten zich tot de politiek en tot alle Schiedammers met de boodschap dat het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties niet mag verdwijnen.

"Er zijn, recent ook in de media, helaas geluiden te horen dat het einde van het Sobo zou kunnen naderen. Dat moet voorkomen worden!

Het voorbestaan van het Sobo is niet nodig voor het Sobo zelf, maar voor de Schiedammers die er in de loop der jaren letterlijk tienduizenden woongerelateerde zaken hebben kunnen voorleggen. Niet alleen op het wekelijks spreekuur, maar op elk uur van de werktijd weten Schiedammers de weg naar het Sobo te vinden met hun woongerelateerde vragen en problemen. Het Sobo is er voor de woonzaken van alle Schiedammers, huurders en kopers. De hulp is altijd gratis.

Het Sobo bestaat 26 jaar en werd opgericht als overlegplatform van en ondersteuning voor alle bewoners- en huurdersverenigingen in Schiedam. Ook dit jaar zullen naar verwachting weer minimaal veertienhonderd woonproblemen van Schiedammers door het Sobo worden behandeld. Die hulp mag niet verdwijnen. En deze bijstand dient bovenal onafhankelijk en drempelvrij, dus kosteloos, te blijven.

Daarnaast maken de twee professionals van het Sobo met hun ondersteuning het werk van de vrijwilligers in alle bewoners- en huurdersorganisaties in de stad mogelijk. Bij een rondgang langs al deze organisaties bleek eerder dit jaar dat voor sommige ervan het voortbestaan in gevaar komt bij het onverhoopt wegvallen van het Sobo en dat voor allemaal het werk moeilijker zou worden. Ook dat is geen goede ontwikkeling, integendeel! Bovendien worden op jaarbasis nog eens vele honderden woonzaken van Schiedammers door de bewonersverenigingen aan het Sobo voorgelegd. Tenslotte wendt ook een groot aantal Schiedammers zich met andere dan woongerelateerde zaken tot het laagdrempelige Sobo, waar zij steeds deskundig de juiste weg wordt gewezen.

Vroeger bestond in het Sobo een voorzittersoverleg tussen de voorzitters van alle aangesloten organisaties. De laatste jaren was er sprake van een dagelijks en een algemeen bestuur. Het bestuur gaf gehoor aan de oproep van de leden om het voorzittersoverleg opnieuw in te stellen, maar trok de onjuiste gevolgtrekking dat het dagelijks bestuur uit hun midden moest komen. Daarvoor bleek de capaciteit niet aanwezig; het betreft veelal ouderen die zich al tientallen jaren voor hun bewonersvereniging en huurdersorganisatie inzetten. Ook de conclusie die vervolgens daaruit werd getrokken: dat de stekker er dan dus uit moet, is naar onze stellige overtuiging onjuist. Al die voorzitters en de bewonersverenigingen waaraan zij leiding geven, hebben immers baat bij het voortbestaan van het Sobo, net als heel veel Schiedammers.

Nu het vertrek van Sobo-voorzitter Yorick Haan aanstaande is (hij kan deze functie niet combineren met het recent aangegane voorzitterschap van Groen Links Schiedam), zal het Sobo-bestuur nog bestaan uit Albert Bons (Bewonersvereniging Schiedam-Zuid, BVSZ), Jan van Oossanen (Huurders Belangenvereniging Groenoord, HBG) en Theo Schoenmakers (Bewonersvereniging Schiedam-Centrum, BVSC). Albert is eerder interim-voorzitter van het Sobo geweest en heeft ons verzekerd de kar opnieuw te willen trekken. Theo en Nel van Oudenaarde (Bewonersvereniging Schiedam-Oost, BVSO) hebben in het AD verklaard zich voor het voortbestaan van het Sobo te willen inzetten.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Sobo-leden op de bijzondere algemene ledenvergadering van 6 november niet zullen besluiten tot opheffing. Dat zullen zij de Schiedammers niet aan willen doen. Wij zijn er evenzeer van overtuigd dat Albert, Jan, Nel en Theo er als tussenbestuur in zullen slagen om het Sobo drijvend en (voort)varend te houden. Samen vertegenwoordigen zij bovendien drie van de grootste bewonersverenigingen en een kleinere huurdersbelangenvereniging.

Wij beiden hebben ons zelf bereid verklaard om ons als vrijwilliger voor het voortbestaan van het Sobo te willen blijven inzetten. Niet omwille van het Sobo, maar omwille van de hulp in woonzaken aan Schiedammers die veelal zelf de weg niet kunnen vinden en niet voor zichzelf kunnen opkomen.

Vervolgens is het aan 'de politiek' om ook de subsidie aan het Sobo in de komende jaren te garanderen, om deze noodzakelijke ondersteuning aan de stad te kunnen blijven bieden."Gerelateerd