Streep door de rekening Tiny Forests

17-08-2018 Wonen Redactie

Foto: IVN


SCHIEDAM – De kans dat er dit jaar nog een zogenaamd Tiny Forest komt in Schiedam is niet groot. De stad hoort niet bij de twaalf Nederlandse steden die zijn verkozen om in een eerste financieringsronde een 'dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan' te kunnen planten.

Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Den Bosch, Goes en omstreken, Groningen, Hardenberg, Leiden, Maastricht, Meppel, Uithoorn en Utrecht, dat zijn de gelukkigen wel in het komende plantseizoen een bosschage met veel verschillende bomen te kunnen aanleggen. IVN-natuureducatie, initiatiefnemer voor de minibossen in Nederland, verkoos hen voor financiële ondersteuning. De twaalf steden zijn van plan samen 56 minibosjes aan te leggen. Dat kost volgens begroting per bosje tienduizend euro, IVN draagt de helft bij. De gemeenten zelf betalen de rest.

55 Gemeenten hadden zich gemeld voor een bijdrage voor hun Tiny Forests, waaronder dus Schiedam. “We streven er naar om al het komende plantseizoen (oktober 2018 – maart 2019) één Tiny Forest te realiseren. (..) De komend twee, drie jaren zullen daarnaast nog eens drie Tiny Forests gerealiseerd worden", aldus B&W in juli.

Doel van de Tiny Forests is realisatie van een gezondere leefomgeving en hij bij elkaar brengen van buurtbewoners dichter bij elkaar. “Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen”, zo stelde B&W in juli, nadat het college besloten had Schiedam aan te melden als 'partnergemeente van IVN'. De geneugten van de bosschages passen binnen het gemeentelijk beleid om 'een goede balans tussen woningen en een groene leefomgeving te creëren' voor de Schiedammers. Verder gaat het Tiny Forest-initiatief ervan uit dat de bosjes worden aangelegd op voordracht van de mensen in de stad.

“We kijken nu hoe we alsnog in Schiedam aan de slag kunnen”, laat wethouder Jeroen Ooijevaar via twitter weten. Er komt nog een volgende inschrijvingsronde van IVN, waarin wederom twaalf gemeenten worden gesteund. Dit is komend voorjaar. Maar Schiedam kan er natuurlijk ook voor kiezen zelf de volledige kosten voor rekening te nemen. Ooijevaar laat nog in het midden hoe hij denkt de Tiny Forests te willen realiseren. Want dat wil hij onverlet. “Uiteraard schrijven we gewoon weer in voor de volgende ronde, maar de inzet was om dit jaar al te beginnen”, laat de wethouder zijn teleurstelling blijken. “We kijken hoe we anders kunnen (co)financieren.”Gerelateerd