Subsidie voor huiseigenaren die energiebesparende maatregelen nemen

13-01-2020 Wonen Advertentie


SCHIEDAM - Particuliere eigenaren in Schiedam die in 2020 energiebesparende maatregelen nemen, komen in aanmerking voor een subsidie van het Servicepunt Woningverbetering. De gemeente Schiedam heeft voor 2020 een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar voor huiseigenaren. Hiermee kan het Servicepunt Woningverbetering eigenaren van circa dertienduizend woningen een box met doe-het-zelf maatregelen aanbieden.

Woonwijzerbox

Huiseigenaren kunnen voor de subsidie, die alleen beschikbaar is in 2020, terecht bij het Servicepunt Woningverbetering. Samen met de bewoners gaat het servicepunt kijken welke maatregelen het meest effectief zijn. Het kan gaan om energiebesparende maatregelen zoals het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, of het plaatsen van ledlampen. Daarnaast geeft het servicepunt advies aan huiseigenaren over dak-, raam- of gevelisolatie. Het Servicepunt Woningverbetering werkt voor het toekennen van de subsidie samen met de Woonwijzerwinkel in Rotterdam. De winkel heeft speciaal voor deze subsidie een Woonwijzerbox samengesteld met concrete duurzame maatregelen en doe-het-zelf Quickwins die meteen een CO2-besparing laten zien. De boxen zijn compleet op maat omdat bewoners de box zelf naar eigen wens kunnen samenstellen.

Campagne

Het Servicepunt Woningverbetering start nu met een campagne om de subsidie onder de aandacht van particuliere huiseigenaren te brengen. Via diverse kanalen wijst het servicepunt op het bestaan van de subsidie, de energiebesparende maatregelen en de voorwaarden om in aanmerking te komen. Wethouder Fahid Minhas gaat de subsidie promoten in Schiedam. De wethouder Wonen en Bouwen gaat op ‘huizen-tour’ en voert, waar mogelijk, enkele energiebesparende maatregelen persoonlijk uit, iedere keer in een andere wijk.

De subsidie komt uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Daarin heeft het gerechtshof bepaald dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 met een kwart moet verminderen. De plannen van de gemeenten die de subsidie aanvragen, moeten daarom uitvoerbaar zijn voor het eind van 2020. Het Rijk heeft de RRE-subsidie verdeeld onder de aanvragers, de gemeente Schiedam is erg blij dat het voorstel is gehonoreerd. Dit kan de energietransitie in de stad verder op gang helpen.

Contact

Mensen die in aanmerking willen komen voor de subsidie kunnen contact opnemen met het Servicepunt Woningverbetering. Het servicepunt is te bereiken via T: 010 - 219 17 00 en via E: info@servicepuntwoningverbetering.nl. Langskomen kan ook: in het Stadskantoor, Stadserf 1, naast het Klant Contact Centrum. Het servicepunt is open van maandag tot en met donderdag tussen negen en vijf uur, op vrijdag alleen op afspraak.

Servicepunt Woningverbetering

Het Servicepunt Woningverbetering is hét loket in de stad waar huiseigenaren en VvE’s terecht kunnen met vragen over woningverbetering en funderingsherstel. De adviseurs ondersteunen huiseigenaren en VvE’s met praktische hulp. Zo blijft de particuliere woningvoorraad op orde en het bevordert de leefbaarheid in de wijk. Huiseigenaren maken hun woning klaar voor de eisen van de toekomst. Het servicepunt heeft daarbij een onafhankelijke adviesrol en heeft de kennis. Het advies van het servicepunt begint met isoleren, dat is vaak de eerste stap.Gerelateerd