Tuindorp protesteert tegen sloop Sint Martinusschool

22-10-2020 Wonen Kor Kegel

Foto's: Joop Binkhorst


SCHIEDAM – De vier kunstenaars in de voormalige Sint Martinusschool mogen van de omwonenden best blijven. Maar omdat de afdeling vastgoed van de gemeente de kunstenaars de huur van hun ateliers gaat opzeggen, denken de Tuindorpers wel na over de toekomstige ontwikkelingen. Sloop en dan woningbouw die hoger is dan het huidige bestemmingsplan aangeeft? Dat is niet bepaald waar de bewoners van het rustieke wijkje op zitten te wachten.

Waarnemend voorzitter Dik Schenk van de wijk- en bewonersvereniging heeft de gemeenteraad een kopie gestuurd van zijn ongeruste brief aan burgemeester en wethouders. Schenk heeft meer redenen om de raadsleden te vragen in actie te komen. Allereerst een twijfelachtige prognose van de parkeerdruk na nieuwbouw. Maar ook een poging van ambtelijke zijde om een bewoonster met een origineel plan te muilkorven.

Voor de ramen van de school hangen rondom teksten die duidelijk maken dat de omwonenden geen sloop willen van het complex aan de Iepenlaan 45. Gisteren kreeg beeldend kunstenaar Harr Wiegman van een ambtenaar van vastgoed het verzoek om de plakkaten te verwijderen, maar de kunstenaar weigert: “Ik ga toch de buurt niet tegen mij in het harnas jagen? Het is hun protest. Natuurlijk ben ik het ermee eens, want ik heb hier een prima atelier en ik hoef niet zo nodig weg.”

Harr Wiegman was de eerste van de vier kunstenaars die onlangs op het stadskantoor te horen kregen dat ze hun ateliers uit moeten. De anderen zijn Sjef Henderickx, Albert Verkade en Betty Prins. De eerste drie – met nationale bekendheid – hebben vóór hun verhuizing naar het wijkje Tuindorp ateliers gehad in de vroegere Mariaschool aan de Westmolenstraat 24.

Dik Schenk laat de gemeenteraad weten dat Tuindorp een constructieve bijdrage wil leveren aan een mogelijke invulling van de locatie. Maar hij verzoekt ook wijkbewoonster Kim Antonissen een kans te geven haar plan toe te lichten, waar er eerder door een ambtenaar druk werd uitgeoefend om haar niet aan het woord te laten.

Hij begint met de parkeerkwestie. Na contact tussen de vereniging en ambtenaren schrijft Schenk de gemeenteraad: “Wij maken ons ernstig zorgen over de parkeercijfers die kennelijk worden gehanteerd. Duidelijk aan de hand van tellingen overdag, aangevuld met theoretische beschouwingen, concluderen uw ambtenaren dat er nog ruimte zit in de parkeerruimte in de wijk. Dat is in flagrante tegenstelling tot de feitelijke situatie zoals wij die ervaren. 's Avonds en 's nachts staat de wijk bomvol met geparkeerde auto's; zelfs op stoepen en in tuinen wordt geparkeerd. Wij achten het daarom absoluut noodzakelijk dat u de beschreven stellingname tegen het licht houdt en vervangt door realistische cijfers, die in overeenstemming zijn met de werkelijkheid zoals wij die waarnemen.”

Schenk wijst erop dat van ambtelijke zijde werd opgemerkt dat nieuwbouw niet hoeft te leiden tot hogere parkeerdruk, indien het starterswoningen zouden zijn, waarvan de bewoners vooral gebruikmaken van de fiets, het openbaar vervoer of deelauto’s.

Maar wil Tuindorp starterswoningen? De wijk- en bewonersvereniging heeft een ander idee. “Wanneer nieuwbouw onvermijdelijk zou zijn, is er vanuit de bewoners een grote voorkeur naar bejaardenwoningen. De ouderen uit de wijk zouden kunnen doorstromen naar een bejaardenwoning en hun wooncarrière binnen hun geliefde Tuindorp kunnen afsluiten. Op deze manier komen er eengezinswoningen beschikbaar voor starters dan wel jonge gezinnen. Zonder twijfel zou een dergelijke ontwikkeling de sociale structuur in de wijk duidelijk een positieve impuls geven”, schrijft Schenk.

Eerder deze maand hield Tuindorp een bijeenkomst met de wijkbewoners om een mogelijke herontwikkeling van de schoollocatie aan de Iepenlaan te bespreken. Voornoemde punten zouden besproken worden en ook zou wijkbewoonster Kim Antonissen haar interessante plan toelichten. Echter, een dag eerder kreeg Tuindorp het dringende verzoek om dat niet te doen.

Zoals Schenk het beschrijft in zijn brief aan de raadsleden: “Ronduit geschokt waren we toen we een dag tevoren ambtelijk fors onder druk werden gezet om die bewoonster niet aan het woord te laten komen. We zien een dergelijke interventie als een grove poging tot een inbreuk op het recht van vrije meningsuiting, misschien zelfs een inbreuk op het recht van vrije vereniging en vergadering.”

Maar het bestuur bezweek niet. Schenk: “We prijzen ons gelukkig dat we die druk hebben getrotseerd. Wij verzoeken u indringend erop toe te zien dat pogingen tot beïnvloeding zoals wij die hebben ervaren zich niet meer zullen voordoen.”

Kim Antonissen kwam kortom wel aan het woord en zij bracht de doelstelling van haar Stichting Passie onder de aandacht. “Een waardevolle inbreng”, vindt Schenk. De bestaande school zou mooi gerenoveerd kunnen worden, zelfs aansluitend op een ooit door de gemeenteraad vastgestelde nota. De door Antonissen voorgestelde renovatie met hergebruik kan ruimte bieden aan een dagbesteding voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) in combinatie met een ontwikkelingsachterstand.

Daarnaast wil Stichting Passie een integratie met de wijk bewerkstelligen. Hier kan op verschillende manieren invulling aan worden gegeven. Niet altijd kunnen kinderen met autisme of een beperking zich in de dagopvang goed ontwikkelen en Antonissen wil dit alles op basis van de wetenschappelijk effectief bewezen ABA-principes realiseren onder begeleiding van een deskundig en enthousiast team. Het idee is een dagopvang met een moestuin en een natuurspeeltuin.

Bekijk de foto'sGerelateerd