Vuilnis

02-12-2018 Wonen Han van der Horst


COLUMN - In gebieden met kliko´s wordt vaak geklaagd over het feit dat de vuilniswagen zo weinig langskomt. Dat leidt tot bederf en stankoverlast. Daar heeft de Irado iets op gevonden. Voortaan moet er geen bederflijk restafval in die kliko´s maar juist verpakkingen en ander plastic. Dat rot niet. Dat trekt geen ongedierte aan. Het is helemaal niet erg om die kliko´s maar eens in de veertien dagen te legen. Dan zitten ze overigens propvol want iedereen die zijn afval een beetje scheidt, weet hoe verschrikkelijk veel volume al dat plastic inneemt.

Het restafval moeten de bewoners zelf naar ondergrondse containers brengen, zoals dat in grote delen van de stad al lang gebeurt, meestal tot ieders tevredenheid. Het voordeel van zo´n container is dat je er dag en nacht terecht kunt. Je hoeft met je rotte eieren niet te wachten tot de vuilniswagen komt. Het is wel een heel gesleep, zeker nu de gemeente in de klikobuurten de maximale afstand tot zo´n restvuilcontainer op tweehonderd meter wil bepalen. Dat is bijna een halve kilometer heen en terug. Hierdoor, zo hoopt men, zal de hoeveelheid aangeboden restafval aanzienlijk dalen. Dus: als mensen verder moeten lopen met hun vuilniszak, dan neemt de hoeveelheid vuilnis af. In dat geval was het een heel slecht idee die kliko´s voortaan voor plasticafval te bestemmen, want volgens dezelfde redenering neemt dan de hoeveelheid milieuverpestend moeilijk afbreekbaar plastic toe, terwijl het organisch afval, waarvan de afbraak bij wijze van spreken in de vuilniszak al volop aan de gang is, verkleint. Wil je dat werkelijk?

Er zit ook een element van dwingelandij in. Komen er zo veel aardappelschillen uit je keuken, akelige burger? Dan zullen we je eens lekker een stuk heen en weer laten lopen. Dat zal je leren.

Er is ook een andere redenering: de afvalstoffenheffing is al hoog genoeg. Daar mag je wel een beetje service voor verwachten.

Soms begrijp ik waarom mensen een geel hesje aantrekken.


Gerelateerd