Wachten op de bui - en dan vloedplanken voor de deur

26-06-2020 Wonen Redactie

De klimaatatlas Schiedam voorspelde al waar de wateroverlast het ergst zou worden; het zijn precies de meest donkerblauwe gebieden waar huizen afgelopen maand onder water zijn gelopen


SCHIEDAM – De bewoners van west kijken met angst en beven uit naar de bui die zou komen – maar komt’ie wel?

Vorige week liepen huizen in de Westfrankelandsebuurt tot twee keer toe onder. Willem Rebers, bewoner van de Van Beverenstraat, schreef een brief aan de gemeenteraad om de problemen aanhangig te maken. “We hebben al jaren het probleem dat deze wijk veel wateroverlast heeft bij een stortbui. In 2016 is toegezegd aan de bewoners van deze wijk dat eind 2018 de rioolproblemen opgelost zouden zijn.” Op een voorlichtingsbijeenkomst in Frankeland werden de plannen uitgebreid toegelicht

Maar het werk is dik anderhalf jaar later nog niet op gang gekomen. Bedoeling is om net als in de Schrijversbuurt de straten volledig her in te richten, inclusief de riolering. Ook zou de wijk een extra waterberging moeten krijgen, onder de speelplaats aan de Westfrankelandsestraat.

Vooraleer de nieuwe riolering er ligt zal er nog wel een buitje vallen. Bewoners van de wijk zetten zich schrap. In de omgeving Fabristraat, Van Beverenstraat, Brugmanstraat is het een combinatie van laaggelegen woningen en verstopte putten. Irado is daarvoor verschillende keren ter plaatse geweest, maar zegt ook machteloos te staan. Het riool zou al vol staan, nog voor het goed en wel gaat regenen. Grotere puttenzuigcapaciteit dan beschikbaar is dan nodig.

Volgens bewoners is het rioleringsysteem bouwvallig en verzakt. Friso Sterk uit de Brugmanstraat kwam in gesprek met de projectleider van de gemeente, Nicolai van der Val, en die kondigde aan dat de werkzaamheden volgens de huidige planning beginnen voor midden volgend jaar. De vertraging zou mede gelegen zijn in de problemen die er speelden bij de aanleg van de waterberging onder het nieuwbouwproject het Gewilde Westen, op het terrein van het voormalige ROC aan de Liduinastraat.

Sterk hoopt dat een snelle slag gemaakt kan worden: "De meeste forse buien vallen in juni, dus voor dit tijd beginnen is gewenst."

Tot die tijd lijkt het pappen en nathouden, met vloedplanken en de vraag wie voor de kosten opdraait. Vooralsnog lijken dat de bewoners zelf te zijn, aangezien de verzekeraars hebben aangegeven de kosten niet te vergoeden, aldus Sterk. Volgens hem hebben zo'n twintig woningen in deze buurt vorige week het water binnen gehad. "Keer twintigduizend euro schade gaat dat om een groot bedrag." Opmerkelijk was volgens hem dat het water niet alleen door de voordeur kwam, maar ook in de woningen zelf naar boven kwam. De bewoners hopen door het onder de aandacht brengen van de problemen bij de lokale politiek, verder onheil te kunnen afwenden.Gerelateerd