Wachttijd beschermd wonen 113 dagen

08-10-2018 Wonen Redactie

SCHIEDAM - Iemand die door ROG-plus wordt toegelaten tot een vorm van beschermd wonen in Schiedam, wacht momenteel 113 dagen op een plek.

Dat laat B&W weten op vragen vanuit de fractie van Groen Links. De wachttijd is echter korter voor de mensen die het meest urgent een plaats in een beschermde woonvorm nodig hebben, zo stelt het college. Voor hen is de wachttijd 73 dagen.

Mensen op de wachtlijst hoeven niet te verkommeren, aldus het college. Ook nog thuis krijgen ze hulp.

Er zit een verschil tussen mensen die nodig ergens moeten wonen waar zorg wordt geboden - die dus 73 dagen wachten - en mensen die ook thuis kunnen blijven wonen, met ondersteuning. Deze blijven ook op de wachtlijst staan, ook al is het niet direct nodig dat zij een plaats in een huis voor beschermd wonen vinden.

B&W laat ook nog weten dat de langstbekende wachttijd 1042 dagen is.

Een beschermende woonvorm biedt mensen met langdurige psychiatrische of verslavingsproblemen een combinatie van begeleiding en wonen. De bewoners krijgen ondersteuning om de draad van het gewone leven weer op te pakken. Het verblijf in zo'n woonvorm kan een opstap zijn naar (begeleid) zelfstandig wonen. Om voor beschermd wonen in aanmerking te komen is er een indicatie nodig die afgegeven wordt door ROG-plus.