Wat maakt Schiedam tot aantrekkelijke stad om te wonen?

16-01-2022 Wonen Redactie


SCHIEDAM - Hoe aantrekkelijk is Schiedam als stad om te wonen? Nou: er zijn 32 steden die meer te bieden hebben in Nederland, zo concludeerde onderzoeksbureau Atlas Research in november in een vergelijking van de vijftig grootste steden van het land. Maar waarin zit hem nu die aantrekkingskracht van de stad, of het gebrek eraan? 

In de Atlas voor Gemeenten 2021 wordt per gemeente een dertigtal gegevens in kaart gebracht en vergeleken. De ranglijst naar de woonaantrekkelijkheid van een stad werd opgemaakt aan de hand van acht factoren, met elk een eigen gewicht. De belangrijkste is de bereikbaarheid van de gemeente, daarna volgen het culturele aanbod (aan podiumkunsten), veiligheid (met daarin het aantal geweldsmisdrijven en vernielingen), het aandeel koopwoningen in het totale woningbestand, de nabijheid van natuurgebieden, de kwaliteit van het culinaire aanbod, de aanwezigheid van een universiteit en het historische karakter van de stad. De factoren zijn volgens de atlas gekozen als ‘uitkomst van objectieve econometrische analyse’. Daarvoor is de vraag naar woningen in de gemeenten in verband gebracht met zoveel mogelijk factoren die op deze vraag van invloed zouden kunnen zijn. 

Het zal niet verbazen dat de bereikbaarheid van de stad, hét gegeven is waarmee Schiedam relatief het best scoort. Op dit punt scoort de stad een zevende plek tussen de vijftig. Het kost enige fantasie om te bedenken welke steden in Nederland nog makkelijker bereikbaar zijn. De atlas heeft bereikbaarheid onderverdeeld in het aantal banen dat binnen een acceptabele tijd is te bereiken, met en zonder files en met het openbaar vervoer. Ook al staat Schiedam achtste in het lijstje steden waarvan de bewoners veel tijd verliezen door files (na Leiden, Rotterdam, Vlaardingen, Breda, Dordrecht, Nissewaard en Roosendaal), daar staat tegenover dat er heel veel banen vanuit Schiedam goed bereikbaar zijn. Schiedam staat zesde als de files worden inbegrepen en ook zesde voor wie met het ov naar zijn of haar werk wil. Alleen in Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Gouda hebben de inwoners het idee meer banen met het ov goed te kunnen bereiken.

Daar schraal tegenaf steekt de 48ste stek van Schiedam in het rijtje van vijftig, waar het gaat om het culturele aanbod. Maar ja, misschien ook wel logisch in een gemeente waarin het culturele aanbod dat binnen een half uur op de fiets, met het ov of met de auto bereikbaar is, enorm is, met Rotterdam, Vlaardingen en Delft als buren. Zij komen op de plekken 15, 41 en 25 op dit vlak. 

Verder ingezoomd komt Schiedam in het rijtje ‘podiumkunsten’ als 48ste uit de bus, waar het gaat om toneeluitvoeringen als 43ste, met klassieke muziek als 48ste en aan popmuziek is er alleen in Leidschendam-Voorburg, Almere, Velsen en Emmen minder te beleven.

Verrassender is wellicht dat Schiedam het ook niet goed doet, qua woonaantrekkelijkheid, als het gaat om het culinaire aanbod. Daar staat de stad 44ste tussen de vijftig. Voor een stad met de herinnering aan onder meer Hosman Frères en La Duchesse is dat teleurstellend. Een ‘caféstad’ is Schiedam ook allang niet meer te noemen, met stek 35 onder de 50 grootste gemeenten. 

Wat het wel weer goed doet is de relatieve nabijheid van een universiteit - stek 12 -, maar naar natuur is het iets meer zoeken, ook al betekent plek 23 dat er meer gemeenten zijn waarin het nog nadrukkelijker zoeken is naar natuur onder de top-50. Het percentage koopwoningen zet Schiedam op stek 35 in de lijst met aantrekkelijkste steden. Niet erg wervend is de veiligheid in de stad, met Schiedam op plek 43. Na Schiedam volgen dus slechts zeven steden, maar daaronder wel de grootste: in Helmond, Heerlen, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam is het nog slechter gesteld met de veiligheid, uitgedrukt dus in geweldsmisdrijven en vernielingen.

Een klapper maakt Schiedam met de factor die in de index uiteindelijk het minst zwaar weegt: hoe ‘historisch’ een stad is. Hier is Haarlem het meest gewild (volgens de redenatie ‘hoe meer huizen van voor 1945 hoe aantrekkelijker’), gevolgd door Hilversum, Amsterdam, Den Haag, Leiden, toch ook Rotterdam en Utrecht. Met Schiedam dus op stek acht.

Zo eindigt Schiedam op plek 33 in de rangschikking van meest aantrekkelijke Nederlandse woonsteden. Opmerkelijk genoeg is dat dezelfde stek als op de sociaal-economische index van de vijftig grootste gemeenten in Nederland, waarover we binnenkort zullen berichten.

Ondertussen nog een opmerkelijk gegeven: Schiedam, ooit partij in de G25 van het land, is door fusies en uitbreiding elders ondertussen gezakt tot 42ste gemeente van het land, op basis van het aantal inwoners. De atlas houdt het op 79.279 Schiedammers (op 1 januari 2021). Overigens is Schiedam na Gouda de op één na kleinste gemeente onder de vijftig, gemeten naar oppervlak. Waar de meeste grote gemeenten richting de tienduizend hectare gaan - en soms veel meer, zoals Lelystad, dat ruim 76.000 hectare groot is, meet Schiedam 1986 hectare (Gouda telt 1811 ha). Als het dus zou gaan om de gemeente ‘waar de bevolking het meest met elkaar te maken heeft omdat zij bij elkaar op de lip woont’ zou Schiedam nummer 1 (Gouda telt minder inwoners) staan.