Wethouder Westland; zelf meer arbeidsmigranten huisvesten

15-12-2020 Wonen Redactie

Impressie van het complex dat in De Lier gebouwd moet gaan worden; beeld: Tradiro


WESTLAND – Belangrijk bericht vanuit het Westland. Albert Abee, wethouder aldaar die gaat over tuinbouw, vindt dat zijn gemeente, zijn regio zelf het tekort aan arbeidsmigrantenhuisvesting moet oplossen.

Abree verkondigde die mening tijdens een ‘meepraatsessie’ georganiseerd door de Westlandse Omroepstichting (WOS). De wethouder zegt te willen voorkomen dat andere overheden zich met de situatie in Westland gaan bemoeien: "We zullen in Westland, met de schaarse ruimte die er is, oplossingen moeten zoeken. En dat moeten we vooral, zo zeg ik ook maar, binnen Westland zelf oplossen, om te voorkomen dat er dadelijk allerlei andere overheden over ons heen gaan hangen om ons te vertellen wat we moeten gaan doen. Maar dan moeten we wel zelf verantwoordelijkheid nemen, met het wikken en wegen van alle belangen. Ik denk dat we dat aan elkaar verplicht zijn."

Die mededeling zal lokaal de nodige vragen en mogelijk tegenstand oproepen, maar buiten de gemeentegrenzen niet aan dovemansoren zijn besteed. Van de naar schatting veertienduizend arbeidsmigranten die in het Westland werken zouden er minder dan vijfduizend binnen de gemeentegrenzen wonen. Velen van hen vonden en vinden woonruimte in de omliggende gemeenten, zoals Schiedam. Al lang wordt er vanuit de Westlandse buurgemeenten geklaagd over de veel werknemers die zij namens de werkgevers van het Westland moeten huisvesten - zie dit artikel.

De werkers, meestal uit Oost-Europa, worden in hun woonplaatsen nogal eens met argusogen bekeken. Uit onbekendheid, uit zorg over hun vermogen zijn aan te passen aan de manier van leven in de straten waarin ze wonen, en vanwege het feit dat woonruimte schaars is en inwoners van de buurgemeenten van het Westland zelf vaak ook met moeite aan een andere woning geraken.

In het Westland zelf wordt die laatste zorg ook verkondigd. Ook daar schiet de beschikbaarheid van woningen tekort; het huisvesten van arbeidsmigranten zou daarom ten koste gaan van de eigen jongeren, senioren, starters of nieuwe statushouders die er op zoek zijn naar een woning. Verder is het Westland al enorm bebouwd; vrije bouwkavels zijn er schaars. Op die vrije grond heeft vaak ook de tuinbouw een oogje, en veel grond is als tuinbouwgrond bestemd.

Wethouer Abee in gesprek bij de WOS: "Je vindt nooit de ideale locatie, maar toch zul je als gemeente uiteindelijk alles moeten overzien en alles moeten afwegen om tot een voorstel te komen." De gemeente maakt momenteel werk van twee projecten: het gaat om grondschalige huisvesting van arbeidsmigranten in De Lier (680 bedden aan de Oostbuurtseweg, zie dit artikel) en Honselersdijk (waar driehonderd bedden moeten komen in het Horti Hotel. Van het project in De Lier moet nog een officiële vergunningaanvraag bij de gemeente binnenkomen en het plan voor het Horti Hotel moet nog worden getoetst. Er bestaan ook nog plannen voor een arbeidsmigrantenhotel op Honderdland in Maasdijk; de status daarvan is echter onduidelijk.Gerelateerd