Woningbouw in Schiedam - een van de heetste hangijzers

03-07-2018 Wonen Redactie

SCHIEDAM - De woningen die Schiedam gaat bouwen, lijken het belangrijkste onderwerp voor politiek Schiedam in de komende jaren. Dat valt te concluderen uit de eerste termijn van de bespreking van de Zomernota - en het collegeprogramma in de Schiedamse raad.

De VVD staat een stedelijke ontwikkeling voor die gericht is op het 'in evenwicht brengen van de woningvoorraad', aldus Ad Mostert. Die inspanning moeten er wat hem betreft dan op gericht zijn de uitstroom van de midden en hogere inkomsten uit Schiedam te verminderen.

De SP ziet dat anders. Die pleit voor het bijbouwen van woningen, 'om te voldoen aan de vragen vanuit meerdere segmenten'. 'Niet alleen voor de midden en hogere inkomens, maar ook sociale woningen", stelt Hakan Kücük namens de fractie.

Andere fracties zitten daar met hun visie tussenin. De fractie SLV wil waken voor het ontstaan van wijken met bijna uitsluitend dure of goedkope woningen; de PvdA pleit voor het aanhouden van tenminste dertig procent sociale woningen bij grotere bouwprojecten.

Groen Links geeft bij monde van René Karens aan een motie voor het behoud van het aantal woningen in het sociale segment in de stad niet te steunen, juist omdat dat is afgesproken in de college-onderhandelingen en vastgelegd in het collegeprogramma.Gerelateerd