Woonplus start binnenkort met uitverhuizing Nieuwland

22-04-2018 Wonen Kor Kegel

Parkweg-Midden is het volgende deel van Nieuwland waar galerij- en portiekappartementen plaatsmaken voor woningen met meer beeldkwaliteit

SCHIEDAM – Dit kwartaal begint Woonplus met de uitverhuizing van de bewoners van Parkweg-Midden. De uitverhuizing gebeurt overeenkomstig het sociaal plan met grote zorg en begeleiding van de bewoners. Daardoor zal de totale operatie duren tot in 2024. Het gaat om het gebied tussen de Van Heuven Goedhartstraat en de M.C.M. de Grootstraat, dus aan weerszijden van de Parkweg vanaf de Mgr. Nolenslaan tot aan de Burgemeester Van Haarenlaan. Het verhuisproces wordt in vier fases geknipt.  

Over de herontwikkeling van de sociale woningvoorraad en de herinrichting van dit deel van wijk Nieuwland hebben Woonplus en de gemeente op maandag 9 april een samenwerkingsovereenkomst getekend. Eind november had het college van B & W de gemeenteraad al geïnformeerd dat van plan te zijn, maar deze week maakte het college bekend dat het project nu van start kan gaan.
De uitverhuizing moet de sloop van 304 portiek- en galerijwoningen mogelijk maken. Er komen maximaal 211 woningen voor in de plaats, waarvan ongeveer 125 in de sociale huursector en 84 in de koopsector. De gemeente en Woonplus gaan voor de herstructurering één marktpartij selecteren die de woningen sloopt en de grond saneert en bouwrijp maakt en die in opdracht van Woonplus de huurwoningen realiseert en voor eigen rekening de koopwoningen bouwt. 
Volgens B & W is het gezamenlijk selecteren van één marktpartij ‘een complex traject’. Er moet voldaan worden aan het gemeentelijke aanbestedingsbeleid en aan het Europees aanbestedingsbeleid, maar ook aan het beleid van Woonplus. De gemeente en Woonplus laten zich daarom adviseren door externe deskundigen, voordat in de tweede helft van dit jaar de uitvraag op de markt wordt gezet.  

Het hele project moet gasloos zijn, daarom spreekt de gemeente van nul-op de meter-woningen. Eerder maakte het college al duidelijk dat de beeldkwaliteit zwaar meeweegt bij de selectie van een aannemer. Dit stukje Nieuwland moet er nadrukkelijk op vooruitgaan. Het beeldkwaliteitsplan is juridisch niet bindend, maar de gemeente en Woonplus verwachten van de bedrijven die een offerte uitbrengen een “minimale score op beeldkwaliteit”. Om tot een aanvaardbaar ruimtelijk plan te komen zullen offertes aan het beeldkwaliteitsplan Nieuwland worden getoetst. In de gunningscriteria wordt duidelijkheid geboden welke beeldkwaliteit hoger wordt gewaardeerd.