Woonwagenfamilie vraagt standplaatsen

28-10-2018 Wonen Kor Kegel


SCHIEDAM – Een woonwagenfamilie vraagt de Schiedamse gemeenteraad om toewijzing van drie standplaatsen. De familie wil graag dicht bij elkaar kunnen wonen en beroept zich op de typische woonwagencultuur, waarin dat gebruikelijk is.

Het is niet duidelijk om welke familie het gaat, want wat zeer ongebruikelijk is bij de plaatsing van brieven aan de gemeenteraad op de website van de gemeente Schiedam, is dat de naam van de afzender onherkenbaar is gemaakt. Dat is op verzoek van de woonwagenfamilie. Sinds de privacywet (AVG) van kracht werd, vraagt de gemeente aan afzenders of ze met hun contactgegevens mogen worden geplaatst bij de ‘brieven aan de gemeenteraad’. Niet iedereen wil dat kennelijk.

De familie heeft een voorkeur voor standplaatsen in Schiedam, want bijvoorbeeld Vlaardingen en Maassluis hebben de brief niet binnengekregen, volgens de lijsten van ingekomen stukken van de buurgemeenten.

De familie wijst de Schiedamse gemeenteraad erop dat de afgelopen decennia veel woonwagenstandplaatsen in Nederland opgeheven zijn. “De meeste gemeenten en woningcorporaties voerden een zogenaamd uitsterfbeleid. Soms actief en soms passief, maar het effect was hetzelfde, namelijk een enorm tekort aan woonwagenstandplaatsen.”

Tegen het uitsterfbeleid kwam vanuit de woonwagenbevolking veel verzet – en met enig succes, want het College voor de Rechten van de Mens concludeerde meermaals dat het uitsterfbeleid discriminerend was en in strijd met de mensenrechtelijke kaders zoals deze in de Europese Unie gelden. De Nationale Ombudsman omarmde deze conclusie en bracht een zeer kritisch rapport uit met als titel: ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats’.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam op donderdag 12 juli met een beleidskader voor het gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. De belangrijkste uitgangspunten van dit beleidskader zijn dat woonwagenbewoners beschermd moeten worden tegen discriminatie, dat hun mensenrechten gewaarborgd moeten worden en dat de gemeenten rechtszekerheid moeten bieden en duidelijk moeten zijn.

De woonwagenfamilie is goed op de hoogte of heeft zich goed laten adviseren, want in de brief aan de Schiedamse gemeenteraad staat verder dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeenten enkele instrumenten aanbeveelt. Het huisvesten van woonwagenbewoners moet onderdeel zijn van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. In dat beleid moet er voldoende ruimte zijn voor het woonwagenleven van woonwagenbewoners. De behoefte aan standplaatsen moet helder zijn. Woonplus moet voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners. De afbouw van standplaatsen is niet toegestaan zolang er behoefte aan is. Een standplaats zoekende woonwagenbewoner heeft hier binnen een redelijke termijn kans op.

De woonwagenfamilie daagt de gemeenteraad van Schiedam uit om op korte termijn aan het beleidskader van de minister van BZK te voldoen. “Concreet willen wij graag drie standplaatsen voor onze familie. Wij willen graag bij elkaar staan, zodat wij onze cultuur ten volle kunnen beleven. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat het wonen in familieverband in onderlinge verbondenheid een belangrijke rol speelt in de identiteit van de woonwagenbewoners. Het is dan ook van groot belang dat wij als familie samen kunnen wonen. Wij vragen u ons verzoek zo spoedig mogelijk in de vergadering van uw raad te behandelen en ons daartoe uit te nodigen.”