Zelfbewoningsplicht ook in Schiedam?

13-08-2020 Wonen Redactie

De woningmarkt in Schiedam draait op volle toeren; woningen wisselen snel van eigenaar, vaak voor meer dan de vraagprijs


SCHIEDAM - Is de zelfbewoningsplicht ook een optie voor Schiedam? Dat wil de fractie van Denk graag weten van B&W.

Steeds meer gemeenten in Nederland voeren een zogeheten zelfbewoningsplicht in. Die dwingt de koper van een woning hier zelf in te gaan wonen. Onder meer Amsterdam, Utrecht en Zwolle, en ook Nieuwkoop en Bernheze hebben deze maatregel al ingevoerd. Dat moet voorkomen dat woningen worden opgekocht door beleggers om rendement te maken met verhuur.

Denk Schiedam ziet deze ontwikkeling en kan zich voorstellen dat een zelfbewoningsplicht ook voor Schiedam een goed instrument kan zijn om de prijsopdrijving op de woningmarkt, die een gevolg is van het kopen-en-verhuren, tegen te gaan. "Regelmatig krijgt Denk signalen binnen over het feit dat woningzoekenden niet aan een geschikte woning kunnen komen." 

Daarom wil Denk graag van het college weten of dit ook vindt dat 'alle nieuwbouwwoningen direct in handen moeten komen van woningzoekenden en niet van beleggers en/of tussenpersonen'. Als B&W die mening deelt, moet Schiedam dan ook geen werk maken van 'een glasharde zelfbewoningsplicht', voor alle nieuwbouwwoningen in de stad?

Om inzicht te krijgen in hoe de woningmarkt in de staat functioneert wil de fractie graag weten hoeveel nieuwbouwwoningen in Schiedam - sinds de start van het collegeperiode - in handen zijn gekomen van 'personen die daadwerkelijk intrek nemen in de nieuwbouwwoning'.

Denk krijgt alvast steun van de PvdA-fractie. Die meldt in het verleden bij herhaling het college te hebben opgeroepen 'voortaan te bouwen voor bewoners en niet voor beleggers'. Ook volgens de tweemansfractie in de raad met Petra Zwang als fractievoorzitter, is de zelfbewoonplicht het onderzoeken waard. "Dit is nodig om de kansen te vergroten voor Schiedamse starters die een woning zoeken en iedere keer misgrijpen doordat ze vaak overboden worden door beleggers met veel geld die deze woningen kopen om er geld mee te verdienen in plaats van in te wonen."Gerelateerd