Zeshonderd woningen tekort over tien jaar

29-04-2019 Wonen Redactie


SCHIEDAM – Schiedam kampt over dik tien jaar met een woningtekort van 632 woningen. Dat becijferen onderzoekers van de ABN Amrobank.

Madeline Buijs en Casper Wolf zetten in een uitgebreid rapport de stand van zaken van de bouwsector in Nederland op een rijtje. In Rotterdam rekenenen de onderzoekers op een tekort van bijna zestienduizend woningen. De ontwikkeling dat mensen die in Rotterdam een woning zoeken, bij gebrek aan betaalbaar aanbod daar uitwijken naar Rotterdam, zal dus aanhouden.

Opmerkelijk is dat de bankmensen voor Vlaardingen rekenen voor een overschot, van 121 woningen. In Maassluis komt men in 2030 120 woningen tekort.

In grote delen van Nederland is er volgens het onderzoek sprake van een woningtekort. In Friesland en Zeelandzal in 2030 sprake zijn van een woningoverschot. Alle andere provincies kennen als geheel een woningtekort.

De bouw van nieuwe woningen loopt de komende jaren terug, zo stellen de onderzoekers, ondanks het oplopende woningtekort. "Het aantal afgegeven vergunningen daalde in 2018 met 5,7 procent." Niet geheel toevallig worden de meeste woningen de komende tijd in de grote steden gebouwd, waar het woningtekort het grootst is. In 2018 werden de meeste vergunningen voor nieuwe woningen afgegeven in Den Haag en Amsterdam. In beide steden betreft het in meerderheid vergunningen voor nieuwe huurwoningen. Deze steden worden op de voet gevolgd door Utrecht, Groningen, Almere en Rotterdam." In de grote steden worden relatief veel nieuwe huurwoningen gebouwd. "Uitzondering is Rotterdam waar relatief weinig nieuwe huurwoningen worden gebouwd."

De onderzoekers geven geen verantwoording hoe zij tot hun cijfers komen.


Gerelateerd