Zorgen om korte overgang bij overdracht thuishulp

17-10-2019 Wonen Redactie


SCHIEDAM - De fractie van Groen Links in de Schiedamse raad maakt zich zorgen om de korte overgangsperiode die Schiedam wil aanhouden bij een mogelijke verandering in aanbieders van thuishulp.

"Op dit moment worden er in Schiedam nieuwe (zorg)contracten afgesloten voor onder andere een groep mensen die onder begeleiding uitstekend deel uitmaken van onze Schiedamse gemeenschap", zo stelt Groen Links-raadslid Guido Antunes in vragen aan het college. Vorige week ging zijn fractie op werkbezoek in Alphen aan den Rijn, waar zij leerde dat 'het onwenselijk is voor organisaties - maar zeker ook voor cliënten - als er een overgangsperiode is korter dan negen maanden.

Schiedam wil dat in een veel kortere overgangsperiode de oude en nieuwe aanbieder het werk overdragen. "Namelijk tussen anderhalve maand en drie maanden", aldus Antunes.

Door een serie schriftelijke vragen wil Groen Links daarom nu van B&W duidelijkheid krijgen over deze gang van zaken. Antunes: "Alle vier de aanbestedingen hebben een kortere overgangsperiode dan geadviseerd. Ik vraag me af waarom hiervoor gekozen is en vooral wat het college aan maatregelen neemt als blijkt dat deze periode inderdaad te kort is. Welke afspraken zijn er gemaakt voor de cliënten die bijvoorbeeld meerdere dienstverleners hebben?"

De fractie wil graag horen over ervaringen in andere gemeenten die met een korte overgangsperiode hebben gewerkt en waar dat naar tevredenheid is verlopen. Die tijd is belangrijk om oude en nieuwe dienstverleners hun zorg te kunnen laten afstemmen en de klant met diens specifieke noden en afspraken te kunnen 'overdragen'.  Ook vanuit de opdrachtgever komen mogelijk veranderingen in de werkwijze. "De Schiedammers mogen niets merken van nieuwe contracten en aanbestedingen. Voor hen moet de zorg die zij ontvangen elke dag hetzelfde zijn", aldus Antunes.


Gerelateerd