Categorieën

Service

'Vernoem promenade langs getijdepark naar Nelson Mandela'

'Vernoem promenade langs getijdepark naar Nelson Mandela'
Wonen

'Vernoem promenade langs getijdepark naar Nelson Mandela'

  • Ingezonden
  • 16-08-2020
  • Wonen
'Vernoem promenade langs getijdepark naar Nelson Mandela'
,
INGEZONDEN - Mari Dingenouts en Han van der Horst komen met een voorstel voor de naamgevng van de promenade langs de Wilhelminahaven.

Hierbij sturen Han vd Horst en Mari Dingenouts het door hen samengestelde voorstel, dat eerst langs drie deskundige Schiedammers Albert Bons, Hans Verlinde en Jessica Silva is gegaan en daarna is ingediend bij de secretaris van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR). Ons voorstel is op de agenda geplaatst  onder 5a. Getijdenpark,  de gemeente heeft toegevoegd onder 5b Rotonde bij Ziekenhuis en onder 5c  Enfilade in Schieveste) ter bespreking op 3 september, aanvang drie uur 's middags, tijdens deze openbare vergadering. Voor de volledige agenda zie archief.schiedam.nl/nieuws/openbare-vergadering-commissie-naamgeving-openbare-ruimte.

Op 3 februari zag het college na zes jaar nog geen mogelijkheid (Stadserf en Sportpark A4 waren eerdere opties) een geschikte straat, plein, brug te vinden die past bij de positie van Nelson Mandela. Op 18 juni berichtte de gemeente dat de CNOR op 3 september het onder meer zal hebben over de mogelijkheden voor het vernoemen van Nelson Mandela (agendapunt 5abc). Ruim voor de 18e juni besloten Han van der Horst en Mari Dingenouts om samen een voorstel te maken voor het vernoemen van de promenade of boulevard in de nabijheid van de Wilhelminahaven en het Zwembad Zuid, waar het getijdenpark is aangelegd. Met de secretaris is kort na 18 juni afgesproken dat het voorstel van Han en Mari via hem naar de CNOR gaat en dat we zo nodig een toelichting geven. De genoemde deskundigen zijn ook van harte welkom, mits vooraf aangemeld. Dit geldt ook voor belangstellenden, in verband met het houden van voldoende afstand, meldde de secretaris. 

In het voorstel is uitgewerkt waarom de naamgeving van en vernoeming naar Nelson Mandela naadloos aansluit bij de wens van het college van B&W en wat voor toegevoegde waarde dit heeft voor het gebied dat steeds meer unieke vormen gaat aannemen.  

Tussen het Volkspark, langszij het Zwembad Zuid, de kom van de Wilhelminahaven, met het getijdenpark en de oever ontstaat een fraaie promenade, die haven(s) en stad verbindt. De promenade heeft een doorloop op de Westfranklandsedijk langs de Wilhelminahaven richting Havendijk en Maasboulevard. Door zijn aard en zijn vorm valt het nieuwe (verbindings) gedeelte op verschillende manieren aan te duiden: als (korte) boulevard, als esplanade, als (wandel) promenade en als (ontmoetings) plaats. Indien incidenteel nodig en mogelijk uit te breiden met de ruimte van het nieuwe parkeerterrein naast Zwembad Zuid, zoals destijds overeengekomen tussen stichting Vrienden van Zwembad Zuid, Optisport en de Gemeente Schiedam.

Het is duidelijk dat voor enig verkeer geen ruimte zal zijn. Dat blijft rijden op de Westfrankelandsedijk die ter plekke een scherpe bocht maakt bij het eind van de Willem de Zwijgerlaan. De hele omgeving is groen. Toch zijn de Gorzen (Schiedam Zuid) en het westen nabij.

Waarom zal hier als vanzelf een wandelboulevard (promenade) en ontmoetingsplek tot ontwikkeling komen? Hij is voor omwonenden gemakkelijk te bereiken. Tegelijkertijd is de afstand tot de woonbebouwing zo groot, dat klachten met betrekking tot overlast niet te verwachten zijn. Dit wordt voor westen en Gorzen gegarandeerd doel van een wandeling in de omgeving. Daar aan de rand van het nieuwe getijdenpark en vlakbij het zwembad, aansluitend op het Volkspark en de Maasboulevard, is het aangenaam toeven, vooral als de gemeente dat met het nog nodige straatmeubilair en sport- en spelmogelijkheden faciliteert. Het ingediende conceptplan van de stichting Vrienden van Zwembad Zuid om hier een multifunctioneel sport-en ontmoetingscentrum (inclusief zwembad) te realiseren, zou van grote waarde zijn voor de gebiedsontwikkeling van dit deel van Schiedam tot genoegen van velen.

Wij denken dat de eerstgenoemde volwaardige functie al uitnodigt tot een vernoeming naar Nelson Mandela. Waarom?

Mandela was een vrijheidsstrijder die na zijn overwinning de verzoening met de voormalige tegenstanders tot zijn voornaamste prioriteit maakte. Hij belichaamt in de ogen van de hele wereld de verzoening, ontmoeting en de verbinding. Hij is de kampioen van iedereen die strijdt tegen discriminatie en racisme. Hij stond voor gelijkwaardigheid, begrip en respect voor elkaar en dat is in deze tijd iets waar we allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen. Hij bracht vrede, besteedde veel tijd aan het luisteren naar anderen en inspireerde velen door zijn daden. Zijn foundation wil dat we met elkaar de dialoog blijven aangaan over belangrijke sociale kwesties. Dit zal ongetwijfeld tot in lengte van jaren zo blijven. Daardoor zal het publiek ook aan het eind van de eeuw nog weten waar Nelson Mandela voor stond en waarom juist deze plek naar hém vernoemd is en voor verbinding  zorgt.

De  Wilhelminahaven is maar voor een gedeelte getijdenpark. Drie van de vier oevers blijven dienstbaar aan de industrie en ondernemers. Er zijn rond deze haven nogal wat internationale bedrijven gevestigd. Dat geeft dit vernieuwde gebied een mondiaal tintje. Ook de bezoekers van buiten zullen onmiddellijk de connectie zien tussen dit unieke gebied, waar ontmoeten en verbinden centraal staan, onder meer in relatie tot de geschiedenis, sport, groen en natuur, werkgelegenheid, educatie, menselijke waardigheid en de idealen van Nelson Mandela.

Het is in een document voor een CNOR misschien off-topic maar te denken valt ook aan het planten van een Vrijheidsboom of een Nelson Mandelaboom. Die hoeft helemaal niet snelgroeiend te zijn, als hij maar een brede kruin vormt onder welke groepen kunnen samenkomen zoals dat in Afrika overal al duizenden jaren gebeurt. Misschien komen pas volgende generaties bij elkaar onder deze boom, omdat hij pas dan na decennia volgroeid is, maar dat is een reden te meer voor ons om nu zo´n geschenk en bijzondere herinnering en waardering aan hem achter te laten. Kortom: er is voor deze nieuwe hotspot van de stad geen betere naam dan Nelson Mandelaboulevard, Nelson Mandela-esplanade, Nelson Mandelapromenade of Nelson Mandelaplaats.

Waar hebben we elkaar destijds voor het eerst ontmoet, waar sprong de vonk over? Bij de Vrijheidsboom of de Nelson Mandela Boom op de Nelson Mandelaboulevard, Nelson Mandelapromenade of Nelson Mandelaplaats.

PS. Te overwegen valt twee wandelpaden, die hierop uitkomen, te vernoemen naar de grote gangmakers achter Zwembad Zuid en de zwemsport: Tiny Krikke-Hein en Paula Kooper