Categorieën

Service

Kwartiermakers aan de slag voor Schiedam 750

Kwartiermakers aan de slag voor Schiedam 750
Nieuws

Kwartiermakers aan de slag voor Schiedam 750

  • Redactie
  • 18-04-2023
  • Nieuws
Kwartiermakers aan de slag voor Schiedam 750

Het trio gaat de komende maanden aan de slag; foto: Hatice Doğan


SCHIEDAM - Op 18 maart 2025 is het 750 jaar geleden dat Schiedam stadsrechten kreeg. Vrouwe Aleida van Holland, die de stad bestuurde vanuit het kasteel Huis te Riviere, verleende deze rechten. Schiedam wil dit historische feit vieren met een programma voor alle inwoners van Schiedam. Drie Schiedammers hebben daarvoor de opdracht gekregen om de komende maanden met de stad te verkennen welke wensen en ideeën er leven.

Wethouder Anouschka Biekman: “Schiedam 750 is een mooie kans om de stad te versterken. Het moet een jaar worden waaraan alle Schiedammers met plezier en trots meedoen en waarin we de basis leggen voor mooie nieuwe initiatieven. De historie is hierbij onze inspiratiebron, maar we hebben de focus op de toekomst.” Burgemeester Cor Lamers vult aan: “Kansen benutten is wat we doen in de stad. Daar past Schiedam 750 prima bij. Naar onze eigen inwoners toe, maar we zullen ook een publiek van buitenaf aanspreken.”

Om hieraan invulling te geven gaat een Schiedams trio de komende maanden als kwartiermaker aan de slag. Het drietal, dat bestaat uit Anouk van Mil, Cilia Batenburg en Marco Jongeneel, heeft volgens de gemeente veel kennis van Schiedam en beschikt over een groot netwerk in de stad. Hun doel is om namens de stad advies uit te brengen over de kaders van het programma voor het jubileumjaar. Zij gaan daarom de komende maanden Schiedam in, om bij en met zoveel mogelijk Schiedammers te verkennen wat er nodig is om samen een echt jubileumjaar te maken. In gesprek met bewoners, organisaties en bedrijven wordt zo een raamwerk voor dit jaar gemaakt. Dit zal in september worden gepresenteerd aan het gemeentebestuur en vervolgens worden overgedragen aan de projectorganisatie die zorgdraagt voor de uitvoering tot 2025.

Zie ook dit artikel.