Categorieën

Service

Binge-drinken onder Schiedamse jongeren minder gewoon

Binge-drinken onder Schiedamse jongeren minder gewoon
Gezond

Binge-drinken onder Schiedamse jongeren minder gewoon

  • Redactie
  • 04-06-2024
  • Gezond
Binge-drinken onder Schiedamse jongeren minder gewoon


SCHIEDAM - In Schiedam drinken minder jongeren veel te veel alcohol dan elders in Nederland. 

Het aandeel ‘binge-drinkers’ onder tieners dat in Schiedam werd vastgesteld kwam uit op 10,5 procent; in Nederland is dat gemiddeld achttien procent. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van het RIVM en de 25 GGD’en. 

Het aantal jongeren in Schiedam dat ooit alcohol heeft gedronken komt volgens het RIVM uit op 52,9 procent. Vergelijk: Rotterdam 47,7% en Vlaardingen 52,2%. In Nederland varieert dat percentage tussen de 36 en 77,6%. Met name in Zeeland, en de randen van het land, bijv. Noord-Holland-Noord, Oost-Groningen en Zuid-Limburg ligt dat percentage in veel gemeenten rond de zeventig procent of meer. 

De GGD'en en het RIVM ondervroegen afgelopen najaar in totaal 188.000 jongeren, in de klassen twee en vier van de middelbare school. Dan gaat het dus over kinderen tussen de twaalf en pakweg zestien jaar, van in totaal 885 scholen. Dat is driekwart van alle scholen voor voortgezet onderwijs. 54,7% van de ondervraagde jongeren dronk wel eens alcohol. Maar dan kan het ook gaan om het nippen aan een glas. 

De onderzoekers vroegen daarom ook naar veel-drinken. ‘Wie heeft er in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid gedronken?’, zo was de vraag. 18,2 procent van de ondervraagde jongeren beantwoordde die vraag met ‘ja’. 

Gekeken naar gemeente verschilt dat van 7,7 tot 50,6%. In Schiedam kwam het dus uit op 10,5%. Minder dan in Rotterdam (11,9%) en Vlaardingen (15,4%). Het zijn vooral de kleinere gemeenten in de groene gedeelten van het land waar de meeste jongeren zich geregeld klem dronken. De 50,6% komt uit Tubbergen in Twente, en in die regio zijn meer gemeenten met veel jongeren die regelmatig veel drinken.

Eerder, in 2022, werd vastgesteld dat 7,9 procent van de volwassen Schiedammers een overmatige drinker is.

Alcoholgebruik onder de achttien jaar wordt als ongewenst beschouwd. De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling, en er zijn aanwijzingen dat deze ontwikkeling verstoord kan worden door alcoholgebruik, zo meldt de Gezondsheidsmonitor. “Daarnaast vertonen drinkende jongeren vaker ongeremd, agressief of asociaal gedrag en hebben zij een verhoogd risico op problematisch drinken op latere leeftijd.”