Categorieën

Service

Peilen stemgedrag blijkt een moeilijk vak

Peilen stemgedrag blijkt een moeilijk vak
Politiek

Peilen stemgedrag blijkt een moeilijk vak

  • Redactie
  • 15-03-2023
  • Politiek
Peilen stemgedrag blijkt een moeilijk vak

SCHIEDAM - Als de reageerders op Schiedam24 de teneur zouden zetten voor de Provinciale Staten die vandaag gekozen worden, dan zou Groen Links in het provinciehuis de grootste partij worden. Met de Partij voor de Dieren op twee, het CDA op drie en D66 op de vierde stek.

Als er dus iets is dat we leren van de vraag die we onze lezers stelden om alvast hun stem door te geven, dan is het dat sociale media de werkelijkheid vertekenen. Een goede deelactie onder vrienden en bekenden kan zorgen voor respons maar ook verwarring, omdat een flinke groep gelijkgestemden zorgt voor een vertekend beeld. 

Zo moet het ook in deze zijn, want na PVV, PvdA, Volt, 50-plus, SP en JA21 komt in de uitslag van onze oproep de VVD. Dat dat vanavond het beeld zal zijn als lokaal, provinciaal en landelijk de stembusuitslag bekend wordt gemaakt, lijkt, op zijn zachtste gezegd, zeer onwaarschijnlijk. Representatief is de stemming dus niet te noemen.

We leren nog iets anders: dat sociale media een hekel hebben aan politiek. Kenners bevestigen dat een site als Facebook zeer terughoudend is om berichten met een politieke inhoud te delen. En dat scheelt in ons vak al gauw meer dan een flinke slok op een borrel; juist door het onder de aandacht brengen van nieuws onder onze stadgenoten via deze sociale media kan een bericht veel mensen bereiken. Zoals gisteren het nieuws de Mammoet in de etalage staat: 6283 mensen lazen dit bericht tot dusver. Maar met de herhaalde oproep om mee te doen aan de rondvraag over uw stem in deze verkiezingen, bleef het 'viraal gaan' duidelijk uit.

De uitslag in de waterschapsverkiezingen pakt overigens nogal anders uit dan die voor de provincie. Daaraan doet Groen Links niet mee, en het zal niet zonder reden zijn dat daarom in onze poll Water Natuurlijk de grootste partij wordt in het bestuur van het waterschap. Ook nummer twee in de stemming onder lezers is zo’n echte waterschapspartij: AWP. De Partij voor de Dieren en de PvdA doen het bijna net zo goed.

Andere bevindingen zijn wellicht veelzeggender: onze vraag ‘Hoe zou u uw vertrouwen in de politiek en de politici in het algemeen typeren? Kunnen zij de goede oplossingen vinden voor de problemen waarvoor onze regio, onze maatschappij zich geplaatst ziet?’ kreeg als uitslag een 49, op een schaal van nul tot honderd. Supergemiddeld zeg maar, licht neigend naar wat kritisch negatief.

Het interessants zijn nog de motieven die stemmers geven voor hun stem. We sommen er een paar op, genoemd voor wat betreft de PS-verkiezingen: ‘Moet voorstander zijn van krimp van luchthaven Rotterdam RTHA’, leefbaarheid en ‘(natuur en) milieu’ - veel genoemd - verklaren de stemmen voor Groen Links. Verder: ‘ov gratis voor de oudere’, ‘discriminatieaanpak’, ‘minder asielzoekers’, ‘behoud van het groen, goede fietspaden’ en. ‘woningnood’ zijn concreet. Veel omvattender en politieker zijn factoren als ‘stabiliteit’, ‘Europees beleid en pensioenstelsel’, ‘opkomen voor lokale belangen en aanpakken van lokale problemen in onze provincie’, ‘de samenstelling van de Eerste Kamer’ en ‘democratie’. Een stemmer weet met ‘woningen, energie, landbouw’ zo’n beetje de meestbesproken thema’s in drie woorden te noemen, zoals stikstof, wonen en klimaat en energie toch vaak worden genoemd.

Ook bij het uitbrengen van de stem voor het waterschapsbestuur zijn sommigen heel concreet en actueel: ‘grondwaterpeil moet omhoog tegen inklinking, voor biodiversiteit, tegengaan van CO2-uitstoot’. Meer algemeen: ‘dat ze een keer naar de bevolking luisteren’ en ook ‘schoon water, kostenbeheersing, eerlijke verdeling kosten’. Anderen stellen op een lokale kandidaat te willen stemmen en velen noemen veiligheid als belangrijk thema: veilig zijn voor het water, maar ook algemenere zin voor de consequenties van klimaatverandering. Verder wordt hier natuur en natuurbehoud zwaar meegewogen bij het bepalen van de stem voor het waterschapsbestuur.

Dat stemmen lijkt hier en daar flink te gebeuren - zie de foto gemaakt van het stembureau bij het Julianapark - maar de gemeente Schiedam meldt dat deze nog laag is: om drie uur had voor Provinciale Staten achttien procent van de stemgerechtigden hun keus doorgegeven, voor het Delflandbestuur veertien procent. 

De stembureaus zijn tot negen uur vanavond open.