Categorie├źn

Service

Acht jaar voor Jimmy R.

Acht jaar voor Jimmy R.
Nieuws

Acht jaar voor Jimmy R.

  • Redactie
  • 03-10-2020
  • Nieuws
Acht jaar voor Jimmy R.

DEN HAAG - Jimmy R. moet acht jaar gevangenisstraf uitzitten. Dat vonnis velde het Gerechtshof Den Haag gisteren in hoger beroep.

Het Openbaar Ministerie had vorige maand twaalf jaar en zeven maanden gevangenisstraf geëist. De 46-jarige R. zit nu een gevangenisstraf uit van veertien jaar voor poging tot moord.

Het hof acht bewezen dat de Schiedammer zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot moord op René F., eveneens uit Schiedam. "Dat het slachtoffer daarbij niet is gedood, is een gelukkig toeval en zeker niet aan het handelen van de verdachte te danken", aldus het hof. "Een schotverwonding in de buik is immers potentieel dodelijk letsel."

De verdachte heeft volgens het hof op even koelbloedige als zeer grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. "Delicten als het onderhavige, gepleegd in het openbaar, dragen een voor de rechtsorde zeer schokkend karakter en daarnaast brengen deze bij de burgers angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid teweeg."

"Gelet op de aard en de ernst van het feit kan in een zaak als deze niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van geruime duur. Gezien het feit dat het bij een poging is gebleven, alsmede gezien de straffen die in vergelijkbare zaken plegen te worden opgelegd, kan naar het oordeel van het hof evenwel worden volstaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lagere duur dan door de advocaten-generaal is gevorderd."

Het hof kwam tot een verdict van acht jaar en zes maanden. Maar: "De behandeling van de terechtzitting in hoger beroep is derhalve niet binnen zestien maanden nadat hoger beroep is ingesteld afgerond met een eindarrest. Deze overschrijding is onder meer gelegen in de omvang en de ingewikkeldheid van de zaak, de omstandigheid dat de zaak van de verdachte gelijktijdig met de zaak van zes medeverdachten behandeld diende te worden en de getroffen maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus, welke omstandigheden niet geheel voor rekening van de verdachte kunnen komen. Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat de redelijke termijn is overschreden."DAt zorgt volgens het hof voor een extra korting van zes maanden op de gevangenisstraf.

R. en F. zouden een conflict hebben over drugs. Zij ontmoetten elkaar op 30 maart 2015 in recreatiegebied De Bernisse om hun onenigheid uit te praten. Volgens F. zou hij slechts door in het water te springen aan een wisse dood zijn ontsnapt, nadat R. een wapen trok. Volgens R. moest hij schieten uit zelfverdediging.

F. wordt er door justitie van verdacht opdrachtgever te zijn van de dood van Rob Zweekhorst. Het doodschieten van de man uit Berkel, op 1 januari 2014, ging de geschiedenis in als de vergismoord. Doelwit zou Dennis van den Berg zijn geweest, eveneens woonachtig in Berkel en enigszins op Zweekhorst lijkend. Schutter zou R. zijn geweest. F. zou ook douanier Gerrit G. hebben omgekocht om drugs door te laten.