Categorieën

Service

Gemeente gooit ontwikkeling nieuw Stadserf over andere boeg

Gemeente gooit ontwikkeling nieuw Stadserf over andere boeg
Nieuws

Gemeente gooit ontwikkeling nieuw Stadserf over andere boeg

  • Redactie
  • 29-09-2023
  • Nieuws
Gemeente gooit ontwikkeling nieuw Stadserf over andere boeg

Impressie van de plannen zoals ze waren; beeld: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - De gemeente Schiedam ziet af van het plan voor een drastische verbouwing van het Stadserf. Het plan is naar verluidt 'niet meer haalbaar'.

Door sterk stijgende kosten voor arbeid en grondstoffen, mede als gevolg van inflatie en de oorlog in Oekraïne, is het oorspronkelijke plan op dit moment niet realistisch, stelt het college van burgemeester en wethouders. “Het plan is veelomvattend en kent diverse financiële risico’s die we niet verantwoord vinden. Dit heeft ons doen besluiten om na te denken over een passend, realistisch vervolg”, aldus wethouder Anouschka Biekman.

In de plannen zou de omgeving van het Stadserf veel groener moeten worden. Dat zou onder meer moeten gebeuren door sloop van een deel van het stadskantoorcomplex. In het plan was ook een eigen ingang voor  het Theater aan de Schie aan de Broersvest opgenomen. Het geheel zou betaald moeten kunnen worden door bouw van ruim honderd appartementen, zowel op de hoek Overschiesestraat/Broersvest, als rond de huidige ingang van het stadskantoor-/theatercomplex. Belangrijk pluspunt zou moeten worden dat het Huis te Riviere veel prominenter zichtbaar zou moeten worden, waar het nu nog wat is weggestoken achter de kopse kant van het stadskantoorcomplex.

In plaats van het plan uit 2020 (zie dit artikel) zal een nieuw uitvoeringsplan worden opgesteld. Uitgangspunt blijft de opdracht die de gemeenteraad had meegegeven, zo stelt het college. Die punten zijn mede gebaseerd op de uitkomsten van een enquête onder Schiedammers; die stelden een groene inrichting belangrijk te vinden. Het nieuwe plan zal worden opgesteld 'in samenspraak met alle betrokken partijen'.   

Het plein voor het Stadserf moet groener, zo veel is duidelijk. Ook het plein tussen Huis te Riviere en Proveniershuis, nu nog niet veel meer dan een onbestemde parkeerplaats, zo groener moeten. "Dit moet zorgen voor een aantrekkelijke overgang op de route binnenstad-station. Daarbij wordt bezien of Theater aan de Schie een eigen entree kan krijgen", aldus het college.

Biekman: “De omgeving van het Stadserf als verbinding tussen historische binnenstad en station Schiedam Centrum is voor verbetering vatbaar, er moet meer ruimte zijn voor groen en Huis te Riviere moet meer zichtbaar gewaardeerd worden als monument in onze stad.”

In het eerste kwartaal van volgend jaar wil de gemeente het uitvoeringsplan voorleggen aan de gemeenteraad. “Het Stadserf heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Hiervoor willen we aan de slag met een plan waarbij we ons concentreren op de verbetering van de openbare ruimte”, aldus Biekman.