Categorieën

Service

Havens en stationsgebied zijn vrij van bommen WOII

Havens en stationsgebied zijn vrij van bommen WOII
Nieuws

Havens en stationsgebied zijn vrij van bommen WOII

  • Kor Kegel
  • 16-02-2024
  • Nieuws
Havens en stationsgebied zijn vrij van bommen WOII

Beeld: Bommenkaart van de gemeente Schiedam


SCHIEDAM – Tot op heden zijn er geen onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Vooralsnog kan de herontwikkeling van het Schiedamse havengebied veilig verlopen. Dat geldt ook voor de herontwikkeling achter station Schiedam Centrum, waar het plan Schieveste wordt ontwikkeld en de Spaanse Polder een transformatie te wachten staat.

Voor de opsporing en het eventueel ruimen van ‘ontplofbare oorlogsresten’ hebben de gemeente Schiedam en enkele betrokken bedrijven flinke kosten moeten maken. Deze lopen op tot 484.863 euro. Dat bedrag wordt echter helemaal vergoed door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hiervan is 269.867 euro voor de gemeente. Het resterende bedrag gaat naar derden.

De bedragen hebben betrekking op het kalenderjaar 2023 en de kosten waren hoger dan normaal. De gemeente doet altijd wel onderzoek naar de aanwezigheid van onontplofte bommen, maar de laatste tijd was er extra onderzoek in verband met de herontwikkeling van de havengebieden langs de Nieuwe Maas en de bouwplannen achter het station (Parallelweg). Uit de Bommenkaart van Schiedam komt naar voren dat hier de kans het grootst was dat zich in de ondergrond nog explosieven zouden bevinden. De meeste bommen vielen op de omgeving van scheepswerven Wilton-Fijenoord en Gusto en op de Wilhelminahaven, overigens ook in de omgeving van de Vlaardingerdijk in Schiedam-West. Minder goed gerichte bommen vielen nog in de omgeving van wat later de P.J. Troelstralaan werd en de polder waar na de oorlog sportpark Harga kwam. Een andere concentratie bommen belandde ten noorden van station Schiedam/Rotterdam-West.

Het periodieke onderzoek naar bommen of restanten van explosieven vloeit voort uit de ARBO-wetgeving. Daarin is aangegeven dat opdrachtgever en opdrachtnemer moeten zorgen voor een veilige werkplek. Dat geldt zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven.