Categorie├źn

Service

Langs de metro wordt Nieuwland verdicht met 1278 woningen extra

Langs de metro wordt Nieuwland verdicht met 1278 woningen extra
Wonen

Langs de metro wordt Nieuwland verdicht met 1278 woningen extra

  • Kor Kegel
  • 27-11-2020
  • Wonen
Langs de metro wordt Nieuwland verdicht met 1278 woningen extra

Nieuwland krijgt in de periode tot 2030 sterkere woonmilieus


SCHIEDAM – Nieuwland is een van de kwetsbaarste wijken van Nederland, maar de wijk biedt veel kansen tot verbetering. Burgemeester en wethouders van Schiedam zien mogelijkheden voor de ontwikkeling van sterke woonmilieus met een goede openbare ruimte, globaal in de zone langs de metrolijn tussen de stations Parkweg en Troelstralaan.  

In de komende tien jaar worden in Nieuwland-Midden 874 woningen gesloopt en komen er 2152 woningen bij, een netto toevoeging van 1278 woningen. Een groot deel hiervan zal tot stand komen als gevolg van de afspraken tussen de gemeente en woningcorporatie Woonplus over de herstructurering van Nieuwland. De nieuwbouw concentreert zich op Parkweg-Midden, de Staatsliedenbuurt, Nolenslaan-Zuid, Nolenslaan-West en het Schuttersveld. 

De overige woningen moeten worden gerealiseerd op gemeentelijke grond of door particuliere initiatieven. De grootste plannen in deze categorie zijn Kethelpoort, Dr. Wibautplein en The Miller.  

“Door de uitermate goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer is een verdichting met sterkere woonmilieus en goede openbare ruimte mogelijk”, verklaart het college vandaag in een schrijven aan de gemeenteraad. “Een fysieke aanpak versterkt de omgevingskwaliteiten binnen Nieuwland. Van de te realiseren woningen vallen er zeventig procent in het betaalbare segment (sociaal en middelduur). Daarnaast gaat Woonplus tweehonderd woningen duurzaam renoveren.  

Al langer werkt de gemeente Schiedam voor Nieuwland en oost aan een integrale aanpak voor wijkvernieuwing. De afgelopen twee jaar is het gelukt om de urgentie hiervan hoog op de prioriteitenlijst van de overheid te krijgen. Minister Kajsa Ollongren heeft begin deze maand bekendgemaakt dat Nieuwland en oost, samen met vijftien andere kwetsbare wijken in Nederland, met voorrang aanspraak kunnen gaan maken op gelden voor wijkvernieuwing uit een nieuw Volkshuisvestingfonds. 

Dat is een gevolg van het traject Stadsvernieuwing 3.0, waarin Schiedam met de andere gemeenten optrekt om hun kwetsbare wijken te verbeteren. Daarnaast zijn er rijksgelden beschikbaar voor de fysieke component en nieuwbouw, de zogeheten Woningbouwimpuls. Schiedam heeft voor Schieveste in de eerste tranche al een succesvolle aanvraag gedaan. Het college heeft nu besloten om voor de tweede tranche een aanvraag te doen voor Nieuwland.  

Momenteel zijn er weinig mogelijkheden voor een wooncarrière van de huidige wijkbewoners. Dat komt door een eenzijdige woningvoorraad. Het aandeel sociaal van Woonplus is 55 procent. Hierdoor is sociale stijging binnen het sociaal segment niet mogelijk, laat staan de stap naar middenhuur. 

De woningen die toegevoegd gaan worden zijn een substantiële bijdrage om de Nieuwlanders in staat te stellen in hun eigen wijk een wooncarrière te maken, aldus het college. De plannen sluiten in hoge mate aan op de eisen en wensen van het Rijk en de provincie Zuid-Holland, waarover ook afspraken zijn gemaakt met Schiedam.  

Elk herstructureringsproject in Nederland kent een onrendabele top, die in het algemeen door zowel de gemeente als de desbetreffende corporatie gedekt wordt. In Schiedam wordt voor het maken van dergelijke afspraken gewerkt via het principe van ‘kosten in beeld, kosten verdeeld’, in 2005 uitgewerkt in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM. Het voorgestelde herstructureringstempo kan door Woonplus financieel net gedragen worden (gebaseerd op een termijn voor de komende tien jaar), alleen het dekken van de onrendabele top aan gemeentelijke zijde is zeer problematisch. De begroting staat door alle uitdagingen enorm onder druk. 

De Woningbouwimpuls verkleint het tekort en maakt het beslag op de begroting aanzienlijk lichter. Als de rijksbijdrage niet wordt toegekend, dan zijn de huidige plannen met veel betaalbare woningen niet haalbaar en ook het beoogde realisatietempo wordt dan niet gehaald. Voor de aanvraag is vijftig procent gemeentelijke cofinanciering vereist. De gemeenteraad zal hierover moeten besluiten. Maakt Schiedam het geld niet vrij, dan zal het ministerie er ook niet aan bijdragen. Een deel van de middelen is overigens al gereserveerd voor de herstructurering van Parkweg-Midden.