Inkijkje A24 van Kethelplein naar knooppunt Rozenburg

21-01-2020 Nieuws Kor Kegel

De A24 in noordelijke richting: aan de overzijde van Het Scheur ligt het Vlaardingse oeverbos Lickebaert

ROZENBURG – Het filmpje begint met een luchtopname van het Kethelplein in Schiedam. De omliggende bedrijven en woningen zijn in hun contouren herkenbaar, maar niet tot in detail. Het zou maar afleiden van waar het om gaat: de aanleg van de Blankenburgverbinding tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg.  

Bij de oplevering in 2024 zal het Nederlands nieuwste snelweg zijn, met de aanduiding A24 (maar dat nummer heeft niets met het jaar van oplevering te maken). De A24 staat al sinds eind jaren zestig bekend als een rijksweg die van Rozenburg naar Vlaardingen om de Broekpolder heen en bovenlangs Schiedam-Woudhoek en –Sveaparken naar de A13-A16 ten noorden van Overschie zou komen te liggen. Destijds was de verwachting dat de snelweg al in de twintigste eeuw gerealiseerd zou zijn. Vooralsnog wordt nu alleen het deel tussen de A15 en de A20 aangelegd en het is toevallig dat de A24 in 2024 gereed zal zijn.  

Dat filmpje dat met het Kethelplein in Schiedam begint, werd vanavond vertoond tijdens een inloopbijeenkomst in de bibliotheek van Rozenburg. Daar werden enkele tientallen bewoners door Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Baak geïnformeerd over de werkzaamheden gedurende komend jaar. Op beide oevers van Het Scheur, zowel aan de Vlaardingse als aan de Rozenburgse zijde, worden tunnelbakken in een dok gebouwd die na voltooiing medio 2022 worden afgezonken in de rivier en dan aan elkaar worden geklonken. De afwerking van de Maasdeltatunnel – maar door menigeen nog Blankenburgtunnel genoemd – vindt dan nog plaats tot de openstelling in 2024. Het wordt een toltunnel: zeven euro voor vrachtwagens, vier euro voor personenauto’s.  

Het filmpje geeft vanaf het Kethelplein een voorproefje van hoe het tracé eruit zal zien. Het lijkt gefilmd vanuit een helikopter, maar het is volkomen digitaal tot stand gekomen. We zien van bovenaf de A20 richting Hoek van Holland en we passeren de viaducten over de Lepelaarsingel, de Holysingel, de Vlaardingervaart en de Marathonweg en de brug van de Broekpolder naar de Krabbeplas om dan een indruk te krijgen hoe knooppunt Vlaardingen eruit komt te zien. Verbindingsbogen tussen de A20 en de A24. Daarna gaat de route de Zuidbuurt in naar het zuiden, waar ter hoogte van de wijnboerderij de A24 in een landtunnel ‘verdwijnt’: de Hollandtunnel. Vervolgens zien we hoe de snelweg de Hoekse Lijn en de Maassluissedijk zal passeren voordat de weg de rivier onderdoor gaat. Bij Rozenburg ligt de weg nog in een verdiepte ligging om met fly-overs verbindingen te krijgen met de A15, de snelweg tussen de Maasvlakte en Rotterdam (en uiteindelijk Nijmegen). Het knooppunt Rozenburg komt deels op een berg, de Blankenberg genoemd, een knipoog naar het verdwenen dorp Blankenburg dat moest wijken voor de aanleg van het Botlekgebied in de jaren zestig.  

Door de nieuwe snelweg worden Rozenburg en Vlaardingen buren. Er is onderzoek gaande hoe beide plaatsen er voordelen aan kunnen hebben op economisch en toeristisch gebied. Gaandeweg komen ook ondernemers op Voorne-Putten tot de slotsom dat ze er profijt van kunnen hebben. De animo vanuit Schiedam om in te tekenen op het bidbook van aannemerscombinatie Baak valt vooralsnog tegen.