Liduinakwartier stapje dichter bij

12-01-2018 Wonen Redactie

Beeldimpressie: Weboma


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan Liduinakwartier kunnen vaststellen, omdat er gedurende de zes weken van terinzagelegging door niemand een zienswijze is ingediend. Dit najaar schreef Schiedam24 al dat er in Schiedam-West een groot draagvlak was voor woningbouw op de vroegere Mulo aan de Sint Liduinastraat 35. Dat is nu ook gebleken, want geen enkele omwonende heeft bezwaren kenbaar gemaakt.

Het bouwplan kreeg de naam Liduinakwartier. In maart vorig jaar al werd het plan aan de wijkbewoners gepresenteerd en werd er een klankbordgroep met bewoners gevormd. Dat heeft tot aanpassingen in het plan geleid, tot ieders tevredenheid. Het college van B&W sprak zelf van optimalisatie van het bouwplan. In oktober werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Daar was een wijziging van het bestemmingsplan Schiedam-West voor nodig, omdat de bestemming voor de schoollocatie ‘Maatschappelijke doeleinden’ is. Die procedure is nu doorlopen.

Reeds eerder gepubliceerd:

Het bouwplan past volgens bewoners van de Van Smaleveltstraat, Sint Liduinastraat, Fabristraat en Thomas à Kempisstraat in de omgeving. De 21 eengezinswoningen krijgen 35 parkeerplaatsen, waarvan 28 in een parkeerhof. De plannenmakers hebben de inbreng vanuit de omgeving serieus genomen. Een resultaat is dat er tussen de nieuwbouw en de ‘oudbouw’ een gangpad komt, waardoor een fietsenstalling in het plan kan worden geïntegreerd. In de bergingen komen oplaadpunten voor elektrische fietsen en er komt een plek voor deelauto’s.

De winkeliers in de Sint Liduinastraat zijn er blij mee. De nieuwe bewoners zullen meer bij ze besteden dan de cursisten van het Zadkine College.

Geschiedenis

Het huidige schoolgebouw kwam in 1953 in de plaats van de vroegere Ambachtsschool, die in 1907 ontworpen was door architect Piet Sanders (1882-1937). In 1906 was de Vereeniging Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken opgericht, die de toen nog jonge architect de opdracht gunde. Op dinsdag 15 september 1908 werd de Ambachtsschool in gebruik genomen met 51 leerlingen. Aan de bouwkosten hadden de rijksoverheid en de gemeenten Overschie en Kethel en Spaland bijgedragen.

In 1951 werd de school verplaatst naar de Mgr. Nolenslaan en werd het de Technische School (later verhuisd naar de Nieuwe Damlaan). Het schoolgebouw aan de Liduinastraat werd gesloopt en toen kwam er in 1953 de nieuwbouw, waar eerst de Willem de Zwijger-Ulo kwam, later de -Mulo en vervolgens de Willem de Zwijgerschool voor Mavo.

In 1983 werd het scholengemeenschap Buiten de Veste. In 1986 kwam er de Streekschool voor Beroepsonderwijs Rijnmond, later opgegaan in het college Zadkine. Het werd een regionaal opleidingscentrum (ROC).

In oktober 2015 gingen er geruchten in de omgeving, dat de school bestemd zou worden voor de opvang van vluchtelingen, maar dat bleek niet waar te zijn.Gerelateerd