Categorieën

Service

Delfland gunt bestuurders forse loonsverhoging

Delfland gunt bestuurders forse loonsverhoging
Politiek

Delfland gunt bestuurders forse loonsverhoging

  • Redactie
  • 28-09-2023
  • Politiek
Delfland gunt bestuurders forse loonsverhoging

Het bestuur van Delfland, met links dijkgraaf Daverveldt; foto: Delfland


DELFT - De verenigde vergadering van Hoogheemraadschap Delfland stemde vanmorgen voor een voorstel tot loonsverhoging van het dagelijks bestuur. Die verhoging betrof het bestuur zelf. Een motie van drie partijen om af te zien van de extra honorering werd weggestemd.

Het dagelijks bestuur, voorgezeten door dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt verwoordde het voorstel anders. Hij sprak over het met elkaar in lijn brengen van de tijdsbesteding die de dagelijks bestuurders, de hoogheemraden, in hun werk stoppen, met hun honorering. Technisch uitgedrukt betrof het aangenomen voorstel ‘het totaal van de bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur op vierhonderd procent van een voltijds bezoldigingsbedrag te stellen’, gekoppeld aan het plan ‘de hoogheemraadsbetrekkingen fulltime te laten uitvoeren en de tijdbestedingsnorm voor iedere afzonderlijke hoogheemraad vast te stellen op één voltijdsbaan’. 

AWP, PdvA en Water Natuurlijk liepen te hoop tegen dit voorstel, dat zij minder technisch omschrijven als een ‘loonsverhoging van eenderde’. “In tijden van toenemende armoede kan het toch niet waar zijn dat de hoogheemraden van Delfland zichzelf een loonsverhoging van 33 procent geven?” Volgens de fracties komt dat per persoon neer op 1500 euro extra per maand. De dijkgraaf verzette zich tegen de term zelfverrijking die de drie op deze loonsverhoging plakten.

De hoogheemraden van Delfland zijn voor 0,75 voltijdsbaan aangesteld. Het aangenomen voorstel maakt hier een volledige aanstelling van. Aanleiding is een wettelijke verruiming van het bedrag dat een waterschap maximaal mag betalen aan zijn bestuurders. Dat komt nu op genoemde vierhonderd procent, dus in het geval van vier dijkgraven een honderdprocents salaris. Dijkgraaf Daverveldt gaf aan het volkomen gepast te vinden de werkweek van de bestuurders uit te breiden van 27 uur naar 36 uur. “Hoewel de dagelijks bestuurders zijn aangesteld voor 27 uur in de week, leert de ervaring dat zij al veel langer veel meer uren in hun werk steken. Het werk wordt steeds gecompliceerder en veeleisender.” Denk aan ‘nieuwe’ factoren als de klimaatverandering, stikstofproblematiek, energietransitie, de woningbouwopgave en - ‘een hele grote’ - de verbetering van de waterkwaliteit.

Ko Heijboer vergeleek namens de AWP de gang van zaken met een groot - imaginair - project dat Delfland laat uitvoeren. “Na drie maanden klopt de aannemer aan, die zegt; ‘doe mij 33 procent op de inschrijfprijs’. Zegt Delfland dan: ok, het werk is veel en complex, we doen er geld bij?” Het nieuwe dagelijks bestuur werd ruim drie maanden geleden, op 1 juni, benoemd. “Met een vooraf bekend takenpakket, tijdsbesteding en beloning. (..) Is afspraak dan geen afspraak?” 

In de beeldvorming komt de salarisverhoging volgens Heijboer evenmin goed over. “Mensen die al een goed salaris verdienen, vergelijkbaar met een wethouder in een middelgrote gemeente, krijgen er nog eens het salaris een twintigjarige die het minimumloon verdient bij. Waarom?” Hij voerde daarbij ook de medewerkers van het hoogheemraadschap op, die ook veel werk te verstouwen hebben, kampen met 67 onvervulde vacatures, en geen vergelijkbare loonsverhoging ontvangen.

Uit de verenigde vergadering kwam verder kritiek op het voorstel, omdat in een eerdere vergadering geclaimd zou zijn dat de verhoging in de coalitiebesprekingen en een coalitieakkoord was opgenomen. “Hier is geprobeerd de beeldvorming te beïnvloeden met onjuiste beweringen”, aldus Heijboer. “We moeten er toch vanuit kunnen gaan dat wat hier en in de commissie wordt gezegd, waar is?!” Onduidelijk was verder het feit dat er sprake was van drie hoogheemraden met betaalde nevenfuncties, waar Daverveldt zei dat ‘mij in ieder geval één hoogheemraad met een betaalde bijbaan bekend is’. Vraag was hoe een betaalde bijbaan zich verhoudt tot een voltijds aanstelling.

De drie fracties die zich verzetten tegen de verhoging stellen verder dat in andere waterschappen een aanstelling voor driekwart van de tijd wel werkt. Het argument van het dagelijks bestuur, te weten de toegenomen werkdruk, maakt op hen geen indruk.

Hun motie werd door de andere fracties weggestemd. Met dezelfde stemverhouding werd het voorstel van het bestuur aangenomen. De enige toezegging die Daverveldt deed was dat de betaalde bijbanen van de bestuurders voortaan onbezoldigd zullen moeten zijn.