Categorieën

Service

Zuiveringsheffing daalt

Zuiveringsheffing daalt
Wonen

Zuiveringsheffing daalt

  • Redactie/ Look TV
  • 17-11-2016
  • Wonen
Zuiveringsheffing daalt
DELFT - De zuiveringsheffing wordt lager. Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland heeft besloten de opbrengst van het afbouwen van de kwijtschelding direct te verrekenen.

De zuiveringsheffing daalt in 2017 naar 93,50 euro. Dit jaar kwam dit nog uit op 94,45 euro. Door het afbouwen van de kwijtschelding valt de belastingopbrengst hoger uit dan verwacht. Er is ruim 4 miljoen euro geïnd onder huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. Het algemeen bestuur vindt dat conform de afspraken alle huishoudens direct moeten profiteren door een lager tarief. De tarieven voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing stijgen in 2017 minder dan de afgesproken 1,5 porcent.