Categorieën

Service

Grootste ergernis in Oost: grofvuildumping

Grootste ergernis in Oost: grofvuildumping
Wonen

Grootste ergernis in Oost: grofvuildumping

  • Redactie
  • 28-04-2023
  • Wonen
Grootste ergernis in Oost: grofvuildumping

De allergrootste ergernis; foto: Oost Pact Door


SCHIEDAM - Het team Toezicht & Handhaving gaat vanaf 1 mei zes weken lang extra inzet plegen op de top vijf van grootste ergernissen van bewoners. De afgelopen periode konden deze op verschillende manieren kenbaar worden gemaakt.

De top vijf bestaat uit de volgende ergernissen:

1. Grofvuildumping
2. Parkeeroverlast
3. Onveilige situaties rond scholen
4. Verkeerd aanbieden huisvuil
5. Overlast rond hangplekken

Er zijn volgens Oost Pact Door veel stemformulieren binnengekomen en op veel daarvan zijn ook locaties en tijdstippen van de overlast doorgegeven. Wijkboa Andy en zijn team gaan vanaf 1 mei zes weken lang dertig uur per week extra handhaven op de vijf hierboven genoemde ergernissen. Wat de in totaal 180 uur extra inzet heeft opgeleverd, wordt rond begin juli teruggekoppeld.

Op de stemformulieren zijn nog veel meer ergernissen genoemd. Van hondenpoep tot rondslingerende winkelwagentjes en van auto's die over het fietspad rijden tot lang geparkeerde aanhangwagens. Ook deze meldingen worden door de handhavers in hun dagelijkse ronde door de wijk meegenomen. Meldingen van zaken waar andere gemeentelijke afdelingen over gaan, zoals woonoverlast en uitbuiting van huurders, zijn doorgezet naar de betreffende afdelingen en worden daar verder opgepakt.