Categorieën

Service

‘Foute’ bedrijfspanden zijn weer vrijgegeven

‘Foute’ bedrijfspanden  zijn weer vrijgegeven
Nieuws

‘Foute’ bedrijfspanden zijn weer vrijgegeven

  • Kor Kegel
  • 30-05-2022
  • Nieuws
‘Foute’ bedrijfspanden  zijn weer vrijgegeven

SCHIEDAM – Het is in vijf bedrijfspanden weer mogelijk om een zaak te runnen zonder dat toestemming van de burgemeester nodig is. Het gaat om de Bokelweg 88b, de Nijverheidstraat 16c, de Fokkerstraat 533d en 535e en het Rubensplein 6a.

In een aantal panden werden in het verleden criminele activiteiten ontdekt. Het ging onder andere om handel in drugs, een illegaal bordeel en verkoop van illegale sigaretten. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) besloot het college van burgemeester en wethouders deze panden aan te wijzen als locaties waar het zonder vergunning van de burgemeester verboden is een bedrijf uit te oefenen.

Zoiets gebeurt wel meer, wanneer de openbare orde en veiligheid en/of de leefbaarheid onder druk staan, aldus een gemeentewoordvoerder. “Het college bekijkt na twee jaar of de maatregel nog noodzakelijk is. Voor een aantal panden kan de aanwijzing vervallen. Daar heeft de maatregel het gewenste effect gehad en staan de openbare orde, veiligheid of leefbaarheid niet meer onder druk. De vergunningplicht is dan niet meer noodzakelijk.”

Details zijn niet openbaar. Het college legt geheimhouding op waar het gaat om de achtergronden van het besluit om de ‘criminele’ panden weer vrij te geven. De functie van die geheimhouding heeft te maken met de privacywetgeving. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen speelt een rol. Verder moet worden voorkomen 'dat de betrokken natuurlijke of rechtspersonen onevenredig worden bevoordeeld of benadeeld'.

Dat de ‘foute’ panden van eigenaar verwisselen is geen noodzaak om ze weer vrij te geven voor bedrijfsvoering zonder vergunning van de burgemeester, maar de gemeentewoordvoerder zegt dat verkoop van het pand of een andere exploitant wel kan bijdragen aan het gewenste effect.

Dat panden waar criminaliteit is geconstateerd tijdelijk worden gesloten en dat voor nieuwe bedrijfsvoering een speciale vergunning van de burgemeester nodig is, komt in de Spaanse Polder en ’s-Graveland wel meer voor, ook aan de Rotterdamse zijde van de Spaanse Polder. De gemeenten Rotterdam en Schiedam werken hier samen om criminaliteit in tamelijk anonieme straten tegen te gaan. Onttrekking van een pand aan de vrije vestiging van ondernemers valt hier vaak nauwelijks op. Anders was het met de winkel Rubensplein  6a. Daar zat jarenlang Miro Tabek, de winkel van Michel de Rooij, die zowat een ontmoetingsfunctie in Schiedam-West had – totdat De Rooij na een paar overvallen de situatie niet meer veilig vond en een nieuwe zaak in het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs begon, Cigo Miro. De nieuwe exploitant van Rubensplein 6a leek de zaak te willen voortzetten, maar werd betrapt op illegale handel. Daarmee was het Rubensplein een trekpleister kwijt. Dat hakt er wel in in een buurtwinkelcentrum.

Dat de burgemeester vergunning moet verlenen voordat bedrijfsvoering is toegestaan, geldt nog wel voor de panden Calandstraat 110, 110b en 112.