Categorieën

Service

Midden-Delfand wil 'duiken' met sociale woningbouw

Midden-Delfand wil 'duiken' met sociale woningbouw
Wonen

Midden-Delfand wil 'duiken' met sociale woningbouw

  • Redactie
  • 15-11-2021
  • Wonen
Midden-Delfand wil 'duiken' met sociale woningbouw

Aandeel van de doelgroepenvoorraad per gemeente getoond; de grijze pijl laat de gewenste ontwikkeling zien, de oranje pijl is het 'bod' van de gemeente zelf; beeld: Rigo Research en Advies


DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland is teleurgesteld in de gemeente Midden-Delfland. Die besloot niet mee te doen met de woningmarktafspraken in de Haagse regio.

B&W van Midden-Delfland liet onlangs weten de afspraken niet te tekenen. Deze zouden volgens het college betekenen dat in de gemeente tot 2030 geen andere woningen dan sociale huur- en koopwoningen (zogenaamde doelgroepwoningen) gebouwd kunnen worden. 

De negen gemeenten in Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) werken al enkele samen om ‘hun’ woningmarkt te verbeteren. Daarbij is het uitgangspunt een kleine tachtigduizend woningen te bouwen, in elf jaar tot 2030. Daaronder zouden volgens de plannen 11.550  'doelgroepwoningen' vallen. 560 Daarvan zouden in Midden-Delfland moeten komen.

De gemeente stelt daar tegenover dat 99 sociale woningen zo ver is als men wil gaan. Dat aantal is 'ambitieus, weloverwogen en realistisch’, aldus het college.

Het provinciebestuur denkt Midden-Delfland nog op andere gedachten te kunnen brengen. Sowieso kan de Schiedamse buurgemeente er niet onderuit om stappen te zetten. "Mocht u ervoor kiezen om in deze fase van de nieuwe woningmarktafspraken het tussenakkoord niet te tekenen, dan ontslaat dat u niet van de plicht om een bijdrage te leveren aan de regionale opgave", aldus gedeputeerde Anne Koning. Zij sluit maatregelen niet uit: "Indien nodig zal de provincie haar instrumentarium inzetten (zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordeningsinstrumenten, lobby-kracht en subsidies)."

Ook woningbouwcorporatie Wonen Midden-Delfland stelt  'teleurgesteld' te zijn in de gemeente Midden-Delfland. Volgens de corporatie is het in de afspraken genoemde streefpercentage van dertig als het gaat om doelgroepenwoningen op het totaal ‘niet realistisch’, maar is dat ook niet wat wordt verwacht. 

“Op dit moment is 21 procent van de totale woningvoorraad in Midden-Delfland sociaal. Het zou fijn zijn als we dat de komende tien jaar iets kunnen verhogen”, aldus directeur-bestuurder Peter van Ling van Wonen Midden-Delfland. Sociale huurwoningen toevoegen aan de woningvoorraad is volgens de corporatie belangrijk om iets te doen aan het grote tekort aan betaalbare woningen in de gemeente. Ook om een rol te kunnen spelen in het opvangen van urgente groepen als statushouder en mensen die uit een opvang komen.

Net als in de Haagse regio wordt ook in de regio Rijnmond gewerkt aan een verdeling van te bouwen sociale woningen. Gemeenten als Schiedam met een relatief groot aantal van dergelijke woningen, hoeven er dan minder te bouwen, andere gemeenten meer.