Categorieën

Service

Moederdag

Moederdag
Gezond

Moederdag

  • Han van der Horst
  • 12-05-2024
  • Gezond
Moederdag


COLUMN - Het is Moederdag. Dat zo´n dag bestond, besefte ik voor het eerst terdege op ongeveer achtjarige leeftijd. Ik was te royaal geweest voor mijzelf en mijn spaarpot bevatte net een kwartje. Wat moest ik mijn moeder nu schenken? Bij de Hema vond ik een zoutvaatje met een gele plastic dop voor vijftien cent. Toen heb ik dat maar gegeven in het besef dat dit een noodmaatregel was en eigenlijk geen bewijs van liefde. 

In de jaren vijftig was Moederdag al een gevestigd instituut maar zo oud is het feest nu ook weer niet. De oudste berichten vind je in de kranten van 1928. Daaruit blijkt dat het iets nieuws was voor de meimaand zonder dat er een duidelijke vaste datum bij hoorde. Op zestien Rotterdamse scholen waren bloemen uitgedeeld die de leerlingen aan hun moeders konden geven. 

De katholieke Nieuwe Schiedamsche Courant vond het allemaal maar een enge nieuwigheid, ook al was het wellicht goed bedoeld. "Meent men nu werkelijk het hart van een moeder te raken, als de kinderen op dien dag officieel met een ruikertje thuis komen? We vinden het totaal mis. Mis, wat de kennis van een moeder betreft; mis ook in de wijze waarop men de liefde voor een moeder meent te moeten bevorderen. Dat de school opvoedt tot liefde, eerbied en gehoorzaamheid voor ouders, vader en moeder, spreekt vanzelf. Dan spreekt het ook vanzelf, dat kinderen het uiten op eigen manier. En op de aangewezen dag. Moeder's verjaardag. Elk kind doet dat op zijn eigen manier. Als het er tenminste ingebracht wordt door de ouders zelf. Het zit hem niet in het bloemen geven! Het kind dat een snoepje krijgt in den winkel en uit liefde iets bewaart voor moeder, eert haar honderd maal meer dan de voor die gelegenheid gekregen bloemen."

Wat zat daar achter? De bloemen waren beschikbaar gesteld door middenstanders die hoopten dat op die manier Moederdag een gevestigde instelling zou worden en daarmee voor hen een extra bron van inkomsten. Dat hadden ze door bij de Nieuwe Schiedamsche Courant en daarom werd dit kritische stukje gepubliceerd. 

Een jaar later kwam de krant weer met een bericht. Ze meldde dat in Oostenrijk naast Moederdag ook een Vaderdag zou worden ingesteld. Moederdag bleek een initiatief van de katholieke ministersvrouw Marianne Harnisch en wel voor de tweede zondag van mei.

Het duurde nog een paar jaar voor Moederdag echt tot Nederland doordrong. In Schiedam was de gerenommeerde banketbakker Maison van Wijk de eerste zaak die speciaal met het oog op die dag advertenties plaatste. Ook de katholieken waren inmiddels om. Dat wil zeggen: zij probeerden een eigen Moederdag in te voeren en wel op de 22e mei. Er werden speciale godsdienstoefeningen gehouden. ´s Avonds was het groot feest in de zaal van de Volksbond met een optreden van The Funny Boys die niet alleen leuk zongen maar ook kostelijke grappen maakten. Daarna volgde de klucht 'Driemaal één is één'. De Merry Makers Band zorgde voor dansmuziek en er was een loterij met beelden van het Heilig Hart, Maria en St. Liduina als hoofdprijs. Zo probeerden de katholieke autoriteiten een alternatief te bieden voor het commerciële feest van de middenstand.

Wij in onze tijd weten maar al te goed wie wonnen.