Categorieën

Service

Monitoren, wondermiddel om het sportpark te kunnen openen

Monitoren, wondermiddel om het sportpark te kunnen openen
Wonen

Monitoren, wondermiddel om het sportpark te kunnen openen

  • Redactie
  • 19-09-2016
  • Wonen
Monitoren, wondermiddel om het sportpark te kunnen openen
SCHIEDAM – Het wordt druk met mensen die gaan monitoren in Schiedam-Noord. Die conclusie, niet van enig cynisme gespeend, keerde het meest terug tijdens een bewonersavond over de ontsluiting van het sportpark.

Monitoren moet de Haarlemmerolie worden in de verschillende discussies die nog lopen tussen het gemeentebestuur en de wijkbewoners, vertegenwoordigd door de zogenaamde Klankbordgroep. Ton Verdoes uit die groep en gespreksleider vanavond op een avond waarop bewoners werden bijgepraat: “Ik geloof dat er wel op tien plekken moet worden gemonitord.”

"De gemeente heeft het handig gedaan”, zo stelde hij vanavond ten overstaan van zo'n veertig omwonenden en andere belanghebbenden in wijkcentrum De Brug. “Je zegt overal dat je begrip hebt voor de opmerkingen van bewoners, je zegt dat je er zorgvuldig mee om zult gaan, dat de zaken zullen worden gemonitord. En mocht het zo zijn dat kritiek gerechtvaardigd blijkt, dat je dan actie zult nemen. Wat wil je nog meer van een overheid dan dat ze dat zegt?”

Zo zal gemonitord worden hoe fietsers uit Vlaardingen, komend over de Brederoweg, de bocht naar de Zoomweg en het sportpark gaan maken (vanuit Vlaardingen-Holy komt er immers geen directere ontsluiting); de bewoners vrezen daar ongelukken vanwege de zeer haakse bocht die met een flinke snelheid zal moeten worden gemaakt. Ook zal er gemonitord worden op het Schubertplein, waar de bewoners sluipverkeer signaleren dat de stoplichten op de kruising Brederoweg/Mozartlaan wil vermijden. Ook op het Leerlooierpad, waar naar het voorstel van de gemeente een tijdelijk tegelpad naast het bestaande schelpenpad zal worden gerealiseerd, zal gemonitord gaan worden. Want bij de buurtophoging op termijn kan dan een definitief fietspad worden aangelegd. Bewoners vrezen voor de veiligheid van de daar spelende kinderen.

Zo wordt onderzoeken en in kaart brengen de panacee voor alle nog openstaande problemen die door de bewoners worden gesignaleerd. In de periode die rest tot de geplande feestelijke opening van het sportpark, op 8 oktober, is verandering van de aanpak geen haalbare kaart meer. Gewoon doorgaan met de bestaande plannen en monitoren is dan de oplossing, om al dan niet volgend jaar zaken te kunnen aanpassen. “Wij hadden gedacht nu klaar te zijn”, zei Verdoes vanavond. “Maar dat is het absoluut niet.”

Ondertussen is er over de manier, de termijn, de aanpak van al dat monitoren nog helemaal niets bekend. “Het wordt geroepen zonder enig voorstel hoe dat dan moet”, aldus Verdoes. “Daarover maken we ons veel zorgen. Het is vluchtgedrag, je wint tijd, dat park moet open. Want alle problemen krijg je niet meer opgelost.” Wethouder Nathalie Gouweleeuw haalde de krant met de opmerking dat het sportpark 'Op zijn Schiedams' tot stand is gekomen. "Dat vinden wij ook", aldus Verdoes. "Alleen hanteren wij een andere betekenis  van die woorden. Wat een hummelig gedoe bij elkaar zeg!"

Mochten die woorden de indruk wekken dat de Klankbordgroep vooral de kont tegen de krib wil gooien... Nee: "We houden de druk op de ketel, maar we gaan niet met spandoeken lopen of ramen ingooien op het Stadserf. We gaan de weg van overleg." Dat biedt op termijn toch het meeste kans op het behalen van de doelen die de omwonenden zichzelf hebben gesteld - zo luidde ook aan het eind van de sessie in De Brug de conclusie. Want veel van de punten die door de mensen in Schiedam-Noord naar voren zijn gebracht zijn nog niet naar wens uitgepakt. Maar twee grote punten - het schrappen van de weg langs de Ambachtenbuurt, van noord naar zuid en het realiseren van 142 extra parkeerplaatsen aan Vlaardingse kant - zijn wel binnengehaald. Daarover heerst dankbaarheid, zo viel vanavond ook te proeven - en het smaakt naar meer!