Categorieën

Service

Sportclubs: stop met aanbesteding sportparken

Sportclubs: stop met aanbesteding sportparken
Sport

Sportclubs: stop met aanbesteding sportparken

  • Redactie
  • 10-05-2023
  • Sport
Sportclubs: stop met aanbesteding sportparken

Feest op het sportpark, bij de opening in oktober 2016; foto: Ted Konings


SCHIEDAM - Er moet een stop komen in het proces van aanbesteding van het beheer en de exploitatie van de sportparken Willem-Alexander en Harga. Dat stellen vijf Schiedamse sportverenigingen, en niet de minste.

Hermes-DVS, SVV, HBSS, Kethel Spaland en Ventura komen met dit dringende verzoek omdat zij geen vertrouwen hebben ‘in een goede afloop van dit traject’. Daarmee komt ook het verenigingsleven onder druk te staan, zo stellen de vijf clubs, actief in het voetbal, cricket, rugby en handbal. 

De sportverenigingen vinden het stuitend dat zij als primaire gebruikers van de sportparken  geheel buiten het lopende aanbestedingstraject worden gehouden. “Het ambtelijk apparaat gaat stug door en de gemeente acht het blijkbaar onnodig en niet zinvol om de sportverenigingen als volwaardige gesprekspartner te zien”, zo stellen zij. Dat is niet handig, want zonder goede lopende clubs ook geen sport. “Het zijn de sportverenigingen die met succes in de gemeente Schiedam een sportief en gezond verenigingsklimaat weten te creëren.”

Toch blijkt uit de omgang van de gemeente met de clubs iets heel anders. “Vanaf het bekend worden dat de gemeente in overweging nam om een nieuwe beheerder en exploitant voor de sportparken Willem-Alexander en Harga te gaan werven, hebben de sportverenigingen aangeboden en aangedrongen op overleg met de gemeente”, zo schrijven zij in een brandbrief aan de gemeenteraad. 

Dat overleg is nodig om ‘nut en noodzaak’ van een aanbesteding te bespreken, zo stellen de vijf. Zij stellen verrast te zijn door deze stap van de gemeente Schiedam. En wel onaangenaam, omdat ze het inhuren van een commerciële marktpartij als een belangrijke koerswijziging zien in het beheer van de parken. “Een verrassende en ongewenste ontwikkeling, zeker gezien de korte periode van het bestaan van beide sportparken.”

Niet alleen de gekozen aanpak, maar ook de manier waarop die aan de verenigingen is overgebracht - of eigenlijk niet is overgebracht - zit de clubs dwars. “Het totale gebrek aan communicatie en overleg over deze belangrijke koerswijziging van de gemeente is verbijsterend”, zo schrijven ze.

En dat kan niet zijn omdat het gaat om een onbelangrijke verandering, zo stellen zijn. Nee, volgens de vijf is er sprake van moedwil. “Duidelijk is in woord en handelen gebleken dat de gemeente Schiedam de sportverenigingen niet als een serieuze gesprekspartner beschouwt.” 

Dat blijkt volgens de clubs bijvoorbeeld uit het schrijven dat de sportverenigingen op 21 april ontvingen en waarin hen wordt aangezegd dat de aanbesteding plaats zal vinden en dat daarmee het beheer en de exploitatie van de sportparken zal overgaan naar de partij die de opdracht krijgt gegund. Dat zal gebeuren na een Europese aanbesteding - omdat het over een groot bedrag gaat.

De aanzegging kwam na een ‘summiere enquête begin dit jaar, waarin de verenigingen werd gevraagd naar hun ervaringen met het beheer en de exploitatie van de sportparken. En na een aankondiging van een mogelijke aanbesteding eind februari. En een huuropzegging van de huidige beheerder.

Het schrijven van 21 april ging volgens de clubs vergezeld van een ‘heel summier overzicht met de veronderstelde afspraken tussen de huidige beheerder en de sportvereniging’. “Daargelaten dat de reactietijd op dit bericht voor een vereniging met louter vrijwilligers vrij ambitieus (lees: onhaalbaar) is, zijn alle sportverenigingen ook van mening dat de gemeente onjuist en onvolledig op de hoogte is van de bestaande (werk-)afspraken. Zelfs de afspraken die in het verleden met de gemeente zijn gemaakt en vastgelegd, blijken onbekend te zijn.”

Op die manier valt er volgens de vijf geen sportclub te runnen. Je wilt immers dat de afspraken over de omgang met en de behandeling van de faciliteiten, en de vereisten aan club en uitbater, ondubbelzinnig zijn. “Het coalitieakkoord spreekt ook van het tot stand brengen en in stand houden van een toegankelijk beweeg- en sportaanbod in Schiedam. De verenigingen hebben er zeer ernstige twijfels over, dat het huidige traject daar een bijdrage aan gaat leveren.”

En dan nog iets: “Bijkomende verrassing in dit gehele traject is, dat de beide sportparken worden toegevoegd aan de aanbesteding van een bestaand contract voor de indoorbanen/zalen/hallen van de gemeente Schiedam. Dit heeft in onze ogen geen enkele toevoegde waarde.”

De vijf verenigingen zeggen graag op korte termijn te overleggen met de gemeente om ‘deze verwarrende en chaotische situatie samen op te lossen, om de vele lacunes in de informatievoorziening in te vullen en de complexiteit van bestaande afspraken en verschillende standpunten inzichtelijk te maken’.