Categorieën

Service

Aanvraag voor teruggave huur sportverenigingen

Aanvraag voor teruggave huur sportverenigingen
Nieuws

Aanvraag voor teruggave huur sportverenigingen

  • Redactie
  • 22-10-2021
  • Nieuws
Aanvraag voor teruggave huur sportverenigingen

De gemeente heeft een aanvraag bij het Rijk ingediend; foto: stock


SCHIEDAM - De gemeente heeft een aanvraag bij het Rijk ingediend voor amateursportverenigingen en exploitanten in Schiedam voor de teruggave van de huur over het eerste en tweede kwartaal 2021. Dit is de zogenoemde TVS regeling, die is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de Coronamaatregelen niet door konden gaan.

De teruggave bedraagt respectievelijk 75 procent (in het eerste kwartaal) en 45 procent (in het tweede kwartaal) van de huursom. Of het aangevraagde bedrag daadwerkelijk terugkomt, is afhankelijk van het aantal aanvragen van gemeenten. Er is sprake van een subsidieplafond. Indien dat wordt bereikt zal een naar rato uitkering plaatsvinden.

Tot slot zal de gemeente ook een uitkering bij het Rijk aanvragen voor de inkomstenderving van exploitanten van de zwembaden, in dit geval voor Optisport, de zogenoemde SPUK IJZ regeling. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de TVS regeling; een aanvraag wordt gehonoreerd als er op Rijksniveau voldoende middelen aanwezig zijn. Om de verenigingen tegemoet te komen tijdens de periode dat deze aanvraag in behandeling is, heeft het college zich bereid verklaard indien gewenst uitstel van betaling te geven.